Frank Høgholm Pedersen

Frank Høgholm Pedersen

Lektor

Lektor i familie- og arveret

Frank Høgholm Pedersens forskningsinteresser angår, hvordan den retlige regulering påvirker den enkeltes liv, familie og økonomi, herunder retsbeskyttelsen af den enkeltes autonomi og integritet. Hans emneområder er særligt familieret og assisteret reproduktion (kunstig befrugtning) samt skatteret og skattepolitik. Han arbejder både med forståelsen af de gældende regler, administrationen af reglerne, og med mere sociologiske spørgsmål og metoder: hvorfor har vi de regler som vi har, reglernes effekter og fremtidige udvikling.

Frank begyndte september 2018 et treårigt forskningsprojekt på grundlag af en bevilling fra Det Frie Forskningsråd. Forskningsprojektet hedder: Reconceptualising Reproductive Rights. Arbejdet med dette projekt er i direkte forlængelse af Franks hidtidige forskningsprojekt ved Syddansk Universitet: Reproductive Medicine and Mobility. ”Assisteret reproduktion, reproduktive rettigheder og familieret hænger tæt sammen. De personer, der gør brug af assisteret reproduktion, ønsker ikke blot et barn – de ønsker, at det barn skal være en del af en bestemt familie – i en af familiebegrebets mange varianter.

Økonomi og skat er en del af en families liv. Frank har i mange år arbejdet med skatteret dels forskningsmæssigt, dels i Skatteministeriet hvor han var leder af Forenklingssekretariatet. Hans ph.d.-afhandling Skatteaversion er anerkendt som et nyskabende værk inden for dansk skatteret og retssociologi. Internationalt er han kendt for sit arbejde med tax complexity, simplification & usability.

Frank Høgholm Pedersen har været seniorkonsulent ved Instituttet for Fremtidsforskning, gæsteforsker ved Harvard Law School og for en årrække global fellow ved New York University. Han er medlem af redaktionen for Fiscal Relations Law Journal, og forskningsklyngen FamLaPP: Family Law, Practices and Policies.

Aktuel forskning

 • Surrogati – graviditetsvært, surrogatmoder, rugemoder
 • Det retlige familiebegreb – familie som et flerstrenget forhold af retsstillinger og forpligtelser
 • Princippet om barnets bedste – den europæiske menneskerettighedskonvention og børnekonvention  
 • Assisteret reproduktion – betydning for demografi og befolkningsudvikling
 • Reproduktive rettigheder – globalisering, markedsudvikling og menneskerettigheder
 • Det retlige sprog – retslingvistik
 • Forældemyndighed – børn født i udlandet og spørgsmål om international privatret
 • Familie- og stedbarnsadoption
 • Arv og boafgift – specielt i relation til non-konforme familieformer
 • Personret (almindelig del)

Undervisnings- og vejledningsområder

Frank Høgholm Pedersen vejleder bachelor- og kandidatstuderende inden for bl.a. følgende emner:

 • Familie- og arveret
 • Retssociologi
 • Sundhedsret og assisteret reproduktion
 • Forvaltningsret
 • Skatteret og skattepolitik
 • Retlig masseadministration, administrative byrder, innovation og forenkling
 • Juridisk metode og videnskabsteori

Frank Høgholm Pedersen underviser eller har undervist i følgende fag:

 • Familie- og arveret
 • Familiesociologi
 • Skatteret
 • Sundhedsret
 • Retssociologi
 • Ret, moral og politik

Udvalgte publikationer

 1. Det retlige sprog som virkelighedsskabende - graviditetsvært kontra surrogatmoder

  Pedersen, Frank Høgholm, 2018, I: Tidsskrift for Familie- og Arveret. 2018, 1, s. 2-11 10 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

 2. A Contemporary Approach to Tax Complexity: Polycentrism in an Increasingly International Tax Environment

  Pedersen, Frank Høgholm, 10 aug. 2015, Tax Simplification. Evans, C. (red.). Kluwer Law International, s. 9-23 15 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

ID: 130660674