Caroline Heide-Jørgensen

Caroline Heide-Jørgensen

Professor

Medlem af:

  Uddannelse

  2008                Dr.jur

  2005-2006       Landsdommer, Østre Landsret (konstitueret)

  2000                PhD

  1995                Advokatbestalling. Møderet for landsret (1998)

  1992                Cand.jur., Københavns Universitet

  1985                Klassisk-sproglig student, Svendborg Statsgymnasium

   

  Ansættelser

  2014-2020      Professor II, Bergens Universitet

  2008               Professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

  2005-06          Konstitueret landsdommer, Østre Landsret

  2002               Lektor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

  1999               Adjunkt ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

  1995               Kandidatstipendiat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

  1995               Advokatbestalling (møderet for landsretten 1998)

  1992               Advokatfirmaet Viltoft & Høberg Petersen, advokatfuldmægtig og advokat

   

  Forskningsledelse

  Caroline Heide-Jørgensen er aktuelt leder af forskningscenteret Center for Markeds- og Erhvervsret (CME) fra 2017 og i perioden 2011-2017 for CESEL (Centre for European Studies in Economic Law). I perioden 2006-2009 var hun leder af Forskningsafdeling 1 på Det Juridiske Fakultet.

   

  Udlandsophold

  Caroline Heide-Jørgensen har gennem årene opholdt sig ved en række udenlandske forskningsinstitutioner i forbindelse med sin forskning, bl.a. som Senior Visiting Fellow ved UC Berkeley, USA (2018-2019), Visiting Fellow ved University of Oxford (2009-2010), Max Planck Institut für Geistiges Eigentum i München (2004, 2001, 1998) samt New York University (1998).

   

  Interne hverv og administration

  Caroline Heide-Jørgensen er centerleder for Center for Markeds- og Erhvervsret og fagansvarlig for BA valgfaget Konkurrence- og Markedsføringsret. 

   

  Eksterne hverv

  Caroline Heide-Jørgensen har gennem årene haft en række eksterne hverv og tillidsposter. Aktuelt er hun næstformand i Konkurrencerådet og formand for bestyrelsen for Dansk Forening for Markedsføringsret.

  Caroline Heide-Jørgensen har været medlem af flere regeringsudvalg som sagkyndig inden for sit fagfelt, bl.a. regeringens udvalg vedrørende revision af markedsføringsloven (2015-2016) og regeringens udvalg vedrørende beskyttelse af børn og unge i markedsføring (2013-2014). Hun har tillige været medlem af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (2012-2016) under Forskningsministeriet, formand for Blankmedieudvalget under Kulturministeriet (2017), medlem af det svenske Konkurrensverkets Råd for Forskningsfrågor (2009-2015), formand for Radio- og TV-Nævnet (2016-2021, medlem siden 2009), formand for Teleklagenævnet (2017-2020), og medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Konkurrenceret (2004-2016).

   

  Uddannelse

  Dr.jur., PhD

  ID: 4010