Anne Lise Kjær

Anne Lise Kjær

Lektor

Undervisnings- og vejledningsområder

Retslingvistik (Law and Language). Juridisk kommunikation og retorik. Retorisk argumentation. Retsfilosofi og retssociologi. Retssystemet og juridisk metode. Individets grundlæggende rettigheder. Sproglige menneskerettigheder. Strafferet og menneskeret. Komparativ ret, juridisk oversættelse og flersprogsfortolkning.

Primære forskningsområder

  • Retslingvistik (Law and Language)
  • korpuslingvistik og diskursanalyse
  • Empiriske studier af internationale domstole
  • Populistisk retorik i retten
  • Komparativ ret, juridisk oversættelse og flersprogsfortolkning
  • Interdisciplinære studier af retsintegrationen i Europa
  • Sprogpolitik og sproglige menneskerettigheder

Aktuel forskning

Er generelt optaget af at udvikle tværvidenskabelige tilgange til empiriske studier internationale domstole, hvor teorier om sprog, diskurs og jura kombineres.

ID: 2837