Peter Mortensen

Peter Mortensen

Professor

Primære forskningsområder

Dansk og international formueret, herunder navnlig ejendomsret/tingsret, ekspropriation, lejeret og landbrugets retsforhold.

Har udgivet bøger og artikler om tinglysning, pant, alm. obligationsret, tingsret, forpagtning af landbrugsjord (disputats) og om landbrugsloven. 

ID: 7848