Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Caroline Heide-Jørgensen

Caroline Heide-Jørgensen

Professor

Caroline Heide-Jørgensen interesserer sig bredt for (EU) markedsretlige discipliner, herunder Konkurrenceret, Markedsførings- og Forbrugerret, Medieret samt grundrettigheder. Hun har skrevet PhD afhandling om Liberale erhverv og konkurrenceret (2000) og doktorafhandling om Reklamer og kommerciel ytringsfrihed (2008). Hun har herudover publiceret bredt indenfor sit felt. Hun er daglig leder for forskningscenteret Centre for European Studies in Economic Law (CESEL, kollektiv ledelse).

Hun forsker og underviser i Konkurrence- og Markedsføringsret og tilgrænsende fag og vejleder både BA og KA studerende indenfor disse områder. Hun er tillige PhD vejleder indenfor sit felt.

Hun er fangansvarlig for BA valgfaget Konkurrence- og Markedsføringsret, samt gruppen af konkurrence- og markedsføringsretlige KA valgfag (Konkurrence- og Markedsføringsret, EU Competition Law, Videregående Markedsføringsret og EU State Aid Law), samt KA valgfaget Forbrugerret.

Interesseområder

  • Konkurrenceret, Markedsførings- og Forbrugerret, Medieret, EU-ret

ID: 4010