Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Michael Gøtze

Michael Gøtze

Professor

Aktuel forskning

Michael Gøtze er professor i forvaltningsret og beskæftiger sig med forvaltningsretlige spørgsmål og med udviklingen i de retlige relationer mellem borgere og myndigheder i stat og kommune. Han har skrevet Ph.D.-afhandling om magtfordrejning og har beskæftiget sig med retlig kontrol især domstols- og ombudsmandskontrol med offentlige myndigheder som led i sikring af borgerens ret til god forvaltning. Udover forskeransættelsen har han været ansat i centraladministrationen og domstolssystemet. Han underviser og vejleder bl.a. i faget forvaltningsret på fakultetets jurauddannelser (BA/KA/PHD-uddannelser). Michael Gøtze er fagleder i BA-faget forvaltningsret og fagansvarlig for flere KA-fag bl.a. Embedsmandsnormer.

Primære forskningsområder

• Borgerens ret til god forvaltning
• Domstols- og ombudsmandskontrol med forvaltningen
• Administrative kontrolundersøgelser og retssikkerhed
• Brug af straffeattester
• Offentligt ansattes ytringsfrihed på sociale medier

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Undervisning i forvaltningsret (Bacheloruddannelsen)
 • Klyngevejledning Bachelorprojekt og KA-speciale
 • Fagvejledning Bacheloprojekt og KA-speciale
 • Ph.D-vejledning

Faglige vejledningsområder

 • Forvaltningsret/digital forvaltningsret (BA)
 • Embedsmandsnormer (KA)
 • Offentlig ansættelsesret (KA)
 • Kommuners retsforhold (KA)
 • Udvidet forvaltningsret (KA)

Øvrige uddannelsesrelaterede opgaver (2017-2018)

 • Medlem af KA-Studienævnet
 • Medlem af Specialefordelingsudvalget under KA-Studienævnet
 • Medlem af Eksamensankenævnet (offentlig ret)
 • Formand for LLM-optagelsesudvalg, Det Juridiske Fakultet (2018)
 • Formand for Ph.D.-bedømmelsesudvalg (2017)
 • Uddannelseskoordinator, Forskningscenter CORA (2017)
 • Medlem af Evalueringsgruppe vedrørende KU Studenterambassadør (2017)
 • Oplæg om whistleblowing i regi af Studenterforeningen Argument (2017)

ID: 9426