Jan S Christensen

Jan S Christensen

Adjungeret professor

Jan Schans Christensen har en baggrund som praktiserende advokat og han var i mange år partner i Bech-Bruun & Trolle ligesom han har arbejdet i advokatfirmaet Debevoise & Plimpton i New York. Fra 2001-2012 var han være professor i selskabsret ved Københavns Universitet, hvor han i dansk og international sammenhæng bl.a. har skrevet bøger og artikler om selskabsretlige og øvrige erhvervsretlige emner.

I 2012 blev han udnævnt til dommer ved Højesteret. Siden 2021 har han været tilknyttet Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet som adjungeret professor.

Interesseområder

 • Kapitalselskabsret
 • Personselskabsret
 • Børsret
 • Corporate governance
 • Reguleringen af finansielle virksomheder
 • Revisorlovgivningen
 • Voldgift
 • Konkurrenceret
 • EU-ret

Primære forskningsområder

Jan Schans Christensen forsker primært i selskabsret, herunder 
Kapitalselskabsret

 • Personselskabsret
 • Børsret
 • Corporate governance
 • Reguleringen af finansielle virksomheder
 • Revisorlovgivningen

Herudover interesserer Jan Schans Christensen sig navnlig for:

 • Voldgift
 • Konkurrenceret
 • EU-ret

Aktuel forskning

Jan Schans Christensen arbejder pt. med udvalgte dele af den nye lovgivning om kapitalselskaber.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jan Schans Christensen underviser i følgende fag:

 • Kapitalselskaber (forår og efterår)
 • International Company Law (ILECMA-master program, efterår)

Herudover underviser Jan Schans Christensen hvert efterår på executive uddannelsen Bestyrelsesakademiet.

Jan Schans Christensen er fagansvarlig for følgende fag:

 • Selskabsret - Kapitalselskaber
 • Selskabsret - Personselskaber
 • Corporate governance
 • Køb og salg af virksomheder
 • Regnskabsret
 • Takeover law – an international perspective
 • Law and economics
 • Selskabsformerne og grundlæggende regnskabslære.

Jan Schans Christensen fungerer som vejleder for kandidat- og ph.d.-studerende indenfor de ovennævnte retsområder.

Priser
Årets underviser 2005

ID: 4803