Vibe Garf Ulfbeck
Vibe Garf Ulfbeck

Centerleder, professor

Primære forskningsområder

 • Erstatningsret
 • Kontraktsret
 • Søret og transportret

Inden for disse områder arbejder jeg især med samspillet mellem privatret og offentlig ret.

Aktuel forskning

Jeg arbejder i øjeblikket på forskningsprojektet Private-Public Enterprise Liability, som drejer sig om ansvaret for private og offentlige virksomheder i et privat/offentligretligt perspektiv. Særlige interesseområder er: begrebet virksomhedsansvar, CSR i ansvarsretlig belysning, offentlig udlicitering og ansvarsspørgsmål, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i ansvarsretlig belysning, længerevarende kontrakter som redskab og virkemiddel for virksomheden.

Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd, Samfund og Erhverv

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Erstatningsret
 • Kontraktsret
 • Søret
 • Transportret

Jeg vejleder specialestuderende inden for disse områder.

Jeg er vejleder på følgende PhD projekter:

 • Marlene Buch Andersen: Erstatning for pyskiske skader på arbejdspladsen
 • Christoffer Tais Eklund: Civil Liability of Investment Advisors
 • Sara Spiro Svendsen: The Liability of the Parent Company for the Wrongdoings of the Subsidiary

Udvalgte publikationer:

Bøger:

 • Responsibilities and Liabilities in the Arctic (ed.) Routledge, 2016 (forthcoming)
 • Arbejdstagerskader: afgrænsning, placering og kanalisering (ed.), 2014
 • Erstatningsretlige grænseområder. Professionsansvar og produktansvar, 2. ed. 2010
 • Kontrakters relativitet, Gadjura, 2000

Artikler:

 • The Corr Case Viewed from a Danish Perspective, European Review of Private Law 3,  2010, Kluwer Law International, p. 601-606
 • Direct actions against the insurer in a maritime setting: The European perspective, Lloyd’s Maritime Commercial Law Quarterly, 2011, p.293-306
 • Contracts of logistics and the Rotterdam Rules, The journal of International Maritime Law, Vol. 17, p. 219-225, 2011
 • Employers' Liablity and Workers' Compensation. red. / Ken Oliphant; Gerhard Wagner. Vol. 31 Berlin : Walter de Gruyter, 2012. s. 111-136 (Tort and Insurance Law, Vol. 31).
 • Ulfbeck, Vibe and others, Legal education in the maritime sector – why and how?, Mercator, 2012, pp. 505-508
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar : Sondringen mellem det privatretlige og det offentligretlige ansvar / Ulfbeck, Vibe Garf., Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 126, Nr. 4-5, 2013, s. 598-608.
 • Virksomhedens privatretlige erstatningsansvar for overholdelse af menneskerettigheder i udlandet. / Ulfbeck, Vibe Garf, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, Nr. 4, 2013, s. 315-324.
 • Vibe Ulfbeck, ”Dänemark” in Staatshaftung in Europa: Nationales und Unionsrecht. red. / Oliver Dörr. Walter de Gruyter, 2014. s. 99-119.
 • Ulfbeck, Vibe, i Hansen,  Ole (red.), Optioner of ændringsrettigheder i Ændringsregler i Længerevarende Kontrakter, 2014.
 • Vibe Ulfbeck og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Direkte krav mod rådgiveren: Er der konkurrence mellem konkursboets og kreditorernes krav?, UfR 2015B.177 ff.
 • Ulfbeck, Vibe and Rott, Peter, Supply Chain Liability, European Private Law Review, 3-2015 (415-436)
 • Ulfbeck, Vibe, Mouyal Lone Wandahl, Mortensen, Bent Ole Gram, Koncessioner i Grønland, Grønlands interesser og virksomhedens ansvar og beskyttelse, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, nr. 2, 2015, pp. 101-109.
 • Forthcoming: Ulfbeck, Vibe and Møllmann, Anders, Liability of the Shipowner and the Licensee for Ship Source Pollution, in Ulfbeck and others (eds.) Respounsibilities and Liabilities in the Arctic, Routledge 2016.

ID: 9046