Lars Skriver

Lars Skriver

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 5C.2.24

    Telefon: +45 35 33 47 26

Primære forskningsområder

Min forskning:

Skatteansættelsen er en forvaltningsafgørelse, som skattemyndighederne hvert kalenderår primo marts sender til cirka 4,6 mio. skatteydere. Skatteyderne er oplysningsfritaget for de lovpligtige tredjepartsindberetninger, som de indberetningspligtige skal indsende til skattemyndighederne. Skatteyderne er derfor oplysningsfritaget for bl.a. store dele af fortrykte tredjepartsindberetninger på årsopgørelsen. 

De lovpligtige tredjepartsindberetninger omfatter indberetninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter, pensionsinstitutter, fagforeninger, arbejdsløshedskassser og andre indberetningspligtige. Indberetningerne indeholder oplysninger om skatteydernes indtægter og fradrag, som genererer et årligt skatteprovenu på cirka 520 mia. kr.

Lars er en del af FIRE, som er en skatteretlig forskningsgruppe i forskningscentret WELMA. Lars' hovedvejleder er professor, ph.d., Rasmus Feldthusen, og bivejleder er professor, dr.jur., Jens Kristiansen.

Kort om mig:

Lars er fra den 1. juli 2018 til den 13. oktober 2022 ansat som ph.d.-stipendiat i et samarbejde med Skattestyrelsens hovedsæde.

Lars er i Skattestyrelsen ansat som chefkonsulent i en juridisk stilling i et kontor, der varetager opgaven med at modtage tredjepartsindberetninger, som hvert år fortrykkes de cirka 4,6 mio. skatteyderes årsopgørelser.

Lars er uddannet cand.jur. og HD(R) fra Aarhus Universitet samt fuldmægtig fra ToldSkats 4-årige fuldmægtiguddannelse. Lars har under ph.d.-uddannelsen undervist i personskatteret, forvaltningsret, samt grundlæggende moms- og skatteret på engelsk.

ID: 198862721