Lars Skriver

Lars Skriver

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 5C.2.19

    Telefon: +45 35 33 47 26

Min forskning:

Lars' ph.d.-projekt er inden for skatteforvaltningsret og har titlen: Skattemyndighedernes automatiske årsopgørelse til borgerne.

Årsopgørelsen er en forvaltningsretlig afgørelse, som hvert kalenderår ca. den 1. marts sendes digitalt via skat.dk til ca. 4,6 mio. borgere. Afgørelsen består af 65 felter, hvoraf der er 23 låste felter, som borgerne ikke selv kan rette i. Borgerne har ikke en oplysningspligt for de fortrykte beløb i 23 låste felter og kan ikke ifalde et strafansvar herfor. De fortrykte beløb er overførte digitale tredjepartsindberetninger.

Tredjepartsindberetninger er lovpligtige indberetninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter, pensionsinstitutter, fagforeninger, arbejdsløshedskassser og andre indberetningspligtige. Indberetningerne er oplysninger om borgernes skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter, som via de 23 låste felter genererer et årligt provenu på ca. 483 mia. kr. til statskassen.

Der forskes i skattemyndighedernes pligter og beføjelser over for de indberetningspligtige henholdsvis skattemyndighedernes adgange til genoptagelse over for borgerne for at sikre korrekte beløb i de låste felter på borgernes automatiske årsopgørelse. 

Forskningsmetoderne er retsdogmatik, komparativ norsk ret og retspolitik. Forskningen inddrager digitalisering.

Lars er en del af FIRE, som er en skatteretlig forskningsgruppe i forskningscentret WELMA. Lars' vejleder er professor, ph.d., Rasmus Feldthusen.

Kort om mig:

Lars er fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2022 ansat som ph.d.-studerende i et samarbejde med Skattestyrelsens hovedsæde.

Lars er i Skattestyrelsen ansat som chefkonsulent i en juridisk stilling i et kontor, der varetager opgaven med at modtage tredjepartsindberetninger, som hvert år fortrykkes de ca. 4,6 mio. borgeres automatiske årsopgørelser.

Lars er uddannet cand.jur. og HD(R) fra Aarhus Universitet samt fuldmægtig fra ToldSkats 4-årige fuldmægtiguddannelse. Lars har under ph.d.-uddannelsen undervist i skatteret, forvaltningsret, samt moms- og skatteret på engelsk.

ID: 198862721