Lars Skriver

Lars Skriver

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, 5C Bygning 5C (Afsnit 3), Bygning: 5C-2-24

    Telefon: +4535334726

Primære forskningsområder

Lars' ph.d.-afhandling:

Masseforvaltning af årsopgørelser i et oplysningsfrit skattesystem - en retlig undersøgelse af de processuelle regler for skattemyndighedernes masseafgørelser

Årsopgørelser er lovbundene afgørelser, hvilke skattemyndighederne på baggrund af tredjepartsdata fra de cirka 200.000 indberetningspligtige masseforvalter til cirka 4,4 mio. skatteydere.

Skatteyderne er oplysningsfritaget for store dele af indkomster og fradrag i årsopgørelsen i det omfang, at der er indberetningspligter herom. 

Indberetningspligter påhviler arbejdsgivere, pengeinstitutter, pensionsinstitutter, fagforeninger, arbejdsløshedskassser, offentlige myndigheder m.fl. Pligterne skal medføre, at skattemyndighederne for hvert år modtager rigtige tredjepartsdata om skatteydernes indkomster og fradrag.

Skattemyndighederne er underlagt nogle skatteforvaltnings-, forvaltnings- og databeskyttelsesretlige regler. 

Staten generer på baggrund af årsopgørelserne et skatteprovenu på cirka 525 mia. kr.

Lars er en del af FIRE, som er en skatteretlig forskningsgruppe i forskningscentret WELMA. Lars' to vejledere er professor ph.d. Rasmus Kristian Feldthusen og professor dr.jur. Jens Kristiansen.

Kort om Lars:

Lars er fra den 1. juli 2018 til den 13. oktober 2022 ansat som ph.d.-stipendiat i et samarbejde med Skattestyrelsens hovedsæde.

Lars er i Skattestyrelsen ansat som chefkonsulent i et kontor, hvor Lars har været juridisk sparringspartner over for kolleger, der forvalter opgaven med at modtage tredjepartsdata fra de indberetningspligtige.

Lars er uddannet cand.jur. og HD(R) fra Aarhus Universitet samt fuldmægtig fra ToldSkats 4-årige fuldmægtiguddannelse.

Lars har under ph.d.-uddannelsen undervist i personskatteret, forvaltningsret, samt grundlæggende moms- og skatteret på engelsk. Lars har herudover vejledt bachelor- og kandidatstuderende i specialer inden for forvaltningsret og skatteret. Endelig har Lars været 14 dage på forskningsophold på CBS. 

ID: 198862721