Steen Rønsholdt

Steen Rønsholdt

Professor

Aktuel forskning

  • Medforfatter til lærebog med arbejdstitlen ”Organisation, hjemmel og retlig kontrol”.
  • De offentligretlige retskilders udvikling.
  • Samspillet mellem retlig kontrol udøvet af domstolene, Folketingets Ombudsmand og det kommunale tilsyn.
  • IT-teknologiens indvirkning på forvaltningsapparatet, forvaltningens arbejdsformer og de forvaltningsretlige grundbegreber.

Primære forskningsområder

Steen Rønsholdt er professor i forvaltningsret. Underviser og forsker i Almindelig Forvaltningsret og Kommunalret. Interesserer sig særligt for de forvaltningsretlige reglers udvikling og samspil. Forholdet mellem offentlig ret og privat ret. Kommunalt selvstyre og retssikkerhed. Retlig kontrol med den statslige og kommunale forvaltning.

Undervisnings- og vejledningsområder

Almindelig Forvaltningsret og Kommunalret

Interesseområder

  • De offentligretlige retsreglers og retskilders udvikling og samspil.
  • Kommunalt selvstyre og retssikkerhed.
  • Den retlige kontrol ved og samspillet imellem domstolene, Folketingets Ombudsmand og det kommunale tilsyn.
  • Forholdet mellem offentlig ret og privat ret.
  • IT-teknologien og den offentlige forvaltning.

ID: 8483