Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Ida Gundersby Rognlien

Ida Gundersby Rognlien

Ph.d.-studerende

 • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

  Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 5C.2.19

  Telefon: +45 35 33 28 91

Medlem af:

  Tema for prosjektet er fattigdom i de nordiske velferdssamfunn. Formålet er å analysere fattigdom som rettslig fenomen, med sikte på analyse av sosiale rettigheter i bred forstand, jf. EU-retten og menneskeretten. Kjønnsperspektivet vil være en viktig inngang, sett i interseksjon med f.eks. alder, etnisitet og handicap som diskriminasjonsrettslige omdreiningspunkter.

  Veileder er professor dr.jur. Kirsten Ketscher.

  Primære forskningsområder

  • Fattigdom/"Poverty law"
  • Nordisk velferdsrett
  • Europeisk sosialrett
  • Likestilling- og diskrimineringsrett
  • Menneskerettigheter

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Likestilling- og diskrimineringsrett
  • Sosialrett

  ID: 172786021