Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Ida Gundersby Rognlien

Ida Gundersby Rognlien

Ph.d.-studerende

 • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

  Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 5C-2-15

  Telefon: +45 35 33 28 91

Medlem af:

  Tema for prosjektet er fattigdom i de nordiske velferdssamfunn. Formålet er å analysere fattigdom som rettslig fenomen, med sikte på analyse av sosiale rettigheter i bred forstand, jf. EU-retten og menneskeretten. Kjønnsperspektivet vil være en viktig inngang, sett i interseksjon med f.eks. alder (gammel og ung), etnisitet og handicap som diskriminasjonsrettslige omdreiningspunkter.

  Mer enn 120 millioner mennesker i EU risikerer fattigdom og sosial ekskludering. Ett av hovedformålene i EUs ”Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth” er kampen mot dette. Rettslige virkemidler på tvers av de europeiske velferdsstatlige ordningene er viktig for oppnåelsen av målsetningene i EU.

  Det vil gjøres individperspektiverte undersøkelser av hvordan lovgiver, domstolene og forvaltningen, med ulikt handlingsrom og mandat, direkte og indirekte behandler og påvirker fattigdomsproblematikken. Relevante spørsmål er hvilke elementer er man ”deprived from” som fattig og hvorfor er noen ”poverty trapped”.

  De sentrale rettslige figurene i prosjektet er minstestandard (herunder blant annet eiendomsretten jf. EMK TP1-1) og diskriminering (herunder blant annet stereotypisering og ”mainstreaming”). Relevante kilder er blant annet forskning innenfor amerikansk ”poverty law”, Martha Finemans ”vulnerability theories” og tenkning om ”the vulnerable subject”, utviklingsrettslig forskning og forskningsverktøyet ”Individual Deprivation Measure”.

  Det vil blant annet bli foretatt analyser av:

  1. Hvordan er rettslig regulering av fattigdom allerede manifestert nasjonalt i de nordiske landene og internasjonalt.
  2. I hvilket omfang er det avstand mellom den rettslige reguleringen av fattigdom og den faktiske hverdagen til ”the vulnerable subject”, særlig sett hen til kjønn, helse, etnisitet og alder?
  3. Hvilke rettslige figurer egner seg for regulering av ”the vulnerable subject”?
  4. Hvilke relasjonsrettslige konsekvenser har fattigdom og omvendt?

  Veileder er professor dr.jur. Kirsten Ketscher.

  Primære forskningsområder

  • Fattigdom/"Poverty law"
  • Nordisk velferdsrett
  • Europeisk sosialrett
  • Likestilling- og diskrimineringsrett
  • Menneskerettigheter

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Likestilling- og diskrimineringsrett
  • Sosialrett

  ID: 172786021