Mikele Schultz-Knudsen

Mikele Schultz-Knudsen

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6A.4.41

    Telefon: +45 35 32 80 91

Mikele Schultz-Knudsen er ph.d.-studerende ved CECS, Juridisk Fakultet, hvor han primært forsker i anvendelsen af islamisk ret i Danmark, herunder de juridiske problemer ved sammenstødet med dansk ret og hvilke løsninger, der kan findes på disse problemer i dansk ret og islamisk ret.

Mikele har en kandidat i jura fra Aarhus Universitet og har tidligere arbejdet som advokatfuldmægtig ved advokatfirmaet Bruun & Hjejle og som advokat ved Dansk Industri, men har deponeret sin advokatbestalling i forbindelse med sin ansættelse på Københavns Universitet. Han har også taget Danske Advokaters Mediatoruddannelse. 

Forholdet mellem dansk ret og andre konkurrerende retsordener har været et tilbagevendende tema i hans karriere. Som advokat var han involveret i den stærkt principielle Ajos-sag, der omhandlede forholdet mellem dansk ret og EU-ret, og som det team han var en del af vandt. Han har også arbejdet på emner om Grønlands statsretlige stilling samt om forholdet mellem kollektiv arbejdsret og dansk/EU-ret. Han trækker på disse erfaringer i hans nuværende forskning om forholdet mellem dansk og islamisk ret. 

Han underviser pt. i fagene "Introduction to Danish Law" (kandidatfag) og "Familie- og Arveret" (bachelorfag). Han har tidligere undervist i "Statsforfatningsret" (bachelorfag) på Aarhus Universitet i tre år. 

Han er den Nationale Akademiske Vejleder for ELSA's Nordic Legal Research Group on Family Law. Han er ligeledes National Reviewer for The I·CONnect-Clough Center Global Review of Constitutional Law. Hans gennemgang af den forfatningsretlige situation i Danmark for 2018 er tilgængeligt her.

Hans kernekompetencer ligger indenfor Familie/Arveret, Statsforfatningsret, Arbejdsret, Mediation/Alternativ Konfliktløsning, Islamisk Ret, samt indenfor emner om retlig pluralisme og konkurrerende retsordener. 

LinkedIn Profil 

Twitter Profil 

ID: 201653359