Sarah Scott Ford

Sarah Scott Ford

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, 6A Bygning 6A (Afsnit 3), Bygning: 6A-4-50

    Telefon: +4535326006

Mit PhD projekt omhandler asylafgørelser i de nordiske lande. Projektet har særligt fokus på hvordan menneskerettighederne har udviklet og påvirket retspraksis over tid.

Projektet er interdisciplinært, og trækker på metoder indenfor komparativ ret og retskulturer, i spændet mellem samfund og jura. Det trækker særligt på en gennemgang af relevant international retspraksis vedrørende asylansøgere, samt interviews med relevante retslige aktører.

Jeg håber på at bidrage til en bedre forståelse af hvordan nationale beslutningstagere navigerer og konstruerer international ret - i et felt som er yderst politiseret, dynamisk og udfordrende.

Primære forskningsområder

Menneskerettigheder, Asyl, Flygtningeret, Folkeret, Retssociologi

ID: 226570970