Peter Kristian Hjaltason

Peter Kristian Hjaltason

Undervisningsassistent, Ph.d.-studerende

Jeg er ph.d.-stipendiat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder. Mit projekt handler om de kommunale borgerrådgivere.

Borgerrådgiverne er en relativ ny institution, som er sat i verden for bl.a. at varetage borgernes rettigheder i den kommunale forvaltning og for at styrke dialogen mellem borger og kommune. Det kan imidlertid være svært at sige, hvad en borgerrådgiver præcist er, da der er oprettet borgerrådgivere (eller borgerrådgiverlignende institutioner) i næsten halvdelen af kommunerne. Borgerrådgiverne har en del fællestræk. De er som regel politisk valgte, er uafhængige og har til opgave at vejlede borgere og behandle klager over forvaltningen. Der er dog også en del forskelle. Borgerrådgiverne har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, nogle er mere uafhængige af forvaltningen end andre, og de har forskellige beføjelser til rådighed.

I mit projekt vil jeg undersøge borgerrådgiverne i et borgerperspektiv. Jeg vil derfor undersøge, hvilke forventninger borgere har til institutionen, og hvilke oplevelser de gør sig. Projektet har fokus på, hvad det er, borgerrådgiverne kan hjælpe med; hvordan de griber deres opgave an; hvad der ligger i, at de er uafhængige og uvildige; og hvilke resultater de opnår for borgerne. Jeg har udvalgt nogle borgerrådgivere som cases, hvor disse spørgsmål vil blive undersøgt nærmere.

Vejleder er professor, ph.d. Michael Gøtze, og bivejleder er seniorforsker, ph.d. Anette Faye Jacobsen v/Institut for Menneskerettigheder. 

Primære forskningsområder

Menneskerettigheder, socialret, forvaltningsret, kommunalret

Undervisnings- og vejledningsområder

Menneskerettigheder, forvaltningsret, socialret, forfatningsret

ID: 183885358