Peter Kristian Hjaltason

Peter Kristian Hjaltason

Ph.d.-studerende

Peter Hjaltason er ph.d.-stipendiat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder. Forskningsprojektet har titlen "Menneskerettigheder i kommunerne".

I Danmark indtager kommunerne en central og selvstændig rolle i forhold til at realisere menneskerettighederne på mange borgernære områder. Det har derfor både teoretisk og praktisk interesse at undersøge, hvilken betydning menneskerettigheder har i kommunerne. 

Projektet undersøger, hvordan borgerrådgiverne bidrager til at sikre og styrke borgernes rettigheder i den kommunale forvaltning.

Vejleder er professor, ph.d. Michael Gøtze, og bivejleder er seniorforsker, ph.d. Anette Faye Jacobsen v/Institut for Menneskerettigheder. 

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: Menneskerettigheder i kommunerne

Primære forskningsområder

Menneskerettigheder, socialret, forvaltningsret, kommunalret

Undervisnings- og vejledningsområder

Menneskerettigheder, forvaltningsret, socialret, forfatningsret

ID: 183885358