Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Peter Kristian Hjaltason

Peter Kristian Hjaltason

Ph.d.-studerende

Peter Hjaltason er ph.d.-stipendiat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder. Forskningsprojektet har titlen "Menneskerettigheder i kommunerne".

I Danmark indtager kommunerne en central og selvstændig rolle i forhold til at realisere menneskerettighederne på mange borgernære områder. Det har derfor både teoretisk og praktisk interesse at undersøge, hvordan kommunerne inddrager og anvender menneskerettigheder i deres virksomhed, herunder hvilken betydning (om nogen) menneskerettigheder har i kommunerne.

Både menneskeretten, kommunalretten, forvaltningsretten og socialretten er i og for sig velopdyrkede områder. Formålet med projektet er derfor at sammentænke og udvikle disse områder.

På denne baggrund vil projektet bl.a. belyse spørgsmål som:

  • Hvad vil det sige at arbejde med menneskerettigheder i kommunerne?
  • Hvad er kommunerne forpligtede til i forhold til at gennemføre menneskerettighederne?
  • Hvilken betydning har de danske kommunale rammer for realiseringen af borgernes rettigheder?

Disse spørgsmål vil både blive belyst på et generelt plan og konkret på baggrund af tvangsanbringelses- og tvangsadoptionsområdet som case. Forskningen vil hovedsageligt bestå i retsdogmatisk analyse, men vil også inddrage retssociologiske metoder og erfaringer fra andre lande, bl.a. Sverige og Norge.

Vejleder er professor, ph.d. Michael Gøtze, og bivejleder er seniorforsker, ph.d. Anette Faye Jacobsen v/Institut for Menneskerettigheder. 

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: Menneskerettigheder i kommunerne

Primære forskningsområder

Menneskerettigheder, socialret, forvaltningsret, kommunalret

Undervisnings- og vejledningsområder

Menneskerettigheder, forvaltningsret, socialret, forfatningsret

ID: 183885358