Salvatore Caserta

Salvatore Caserta

Lektor

Undervisnings- og vejledningsområder

International konfliktløsning og internationale domstole; Folkeret, – , Retssociologi, Ret, moral og politik

Aktuel forskning

Mine forskningsområder dækker både jura og sociologi. Et af fokusområderne er at afdække de sociopolitiske dynamikker bag internationale domstoles autoritet i regionale områder. Jeg er interesseret i at forstå årsagerne til, hvorfor flere regioner i verden har skabt internationale domstole, hvordan disse institutioner udvikler sig og fungerer over tid, og hvordan disse påvirker den økonomiske og politiske integration.

Et andet fokusområde er den juridiske professions rolle i samfundet, (fx ophøjelse til lov inden for internationale politik, digitalisering af samfundet og udviklingen af velfærdsstaten). I denne forbindelse varetager jeg rollen som forskningsleder af DigiProf-projektet, der omhandler, hvordan digitalisering af det juridiske felt ændrer større juridiske firmaers struktur og rolle i samfundet.

ID: 40102051