Rasmus Horskjær Nielsen

Rasmus Horskjær Nielsen

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6B.3.19

    Telefon: +45 35 33 33 71

Rasmus Horskjær Nielsen er Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet. Hans ph.d.-projekt er inden for udbudsretten og angår tilbudsevalueringen. Mere specifikt angår forskningsprojektet den konkurrence, som ordregivende myndigheder fastsætter, når en kontrakt sendes i udbud. Ordregivende myndigheder fastlægger og beskriver kriterier for tildeling, som anvendes til at finde den vindende tilbudsgiver. Projektet angår især de betingelser, som ordregivende myndigheder skal iagttage ved fastlæggelse og beskrivelse af kriterier for tildeling. Dernæst angår projektet også rammerne for vægtningen af kriterierne for tildeling samt evalueringsmodeller.

Som en del af projektet påpeges vigtigheden af ordregivende myndigheders iagttagelse af særligt fire overordnede betingelser. Det er betingelser om 1) forudgående gennemsigtighed, 2) konkurrence, 3) identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud og 4) kontrollerbar konkurrence.

Afhandlingen vil endvidere indeholde en kritisk analyse af, hvorvidt betingelserne harmonerer med overordnede hensyn om at skabe en relevant og kontrollerbar konkurrence.

ID: 40103644