Rasmus Grønved Nielsen

Rasmus Grønved Nielsen

Lektor

Lektor i forvaltningsret, dr.jur. på afhandlingen "Forvaltningskontrakter" (2021).

Primære forskningsområder

Forvaltningsret i almindelighed og særligt med fokus på 1) "forvaltningsformueret", dvs. forvaltningsmyndigheders optræden i privatretlige sammenhænge, f.eks. som aftaleparter, ansvarssubjekter, selskabsdeltagere, kreditorer, procesparter etc., 2) europæisk forvaltningsret, særligt betydningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og 3) forvaltningsrettens historie.

Aktuel forskning

A.F. Kriegers prisopgave fra 1839 om domstolsprøvelse af forvaltningsakter (redigering og udgivelse af kildeskrift med indledning og kommentarer i samarbejde med prof. em., dr.jur. & phil. Ditlev Tamm).

Hyldestskrift i anledning af 100-året for Poul Andersens epokegørende disputats fra 1924 (antologi).

Offentlige myndigheders erstatningsansvar (monografi i samarbejde med prof., dr.jur. Andreas Ehlers).

Undervisnings- og vejledningsområder

Forvaltningsret, Offentlige myndigheders erstatningsansvar, Individiet grundlæggende rettigheder, Erstatning og kontrakt

ID: 172786598