Thomas Kyhl Winther

Thomas Kyhl Winther

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6A.3.19

    Telefon: +45 35 33 60 26

Thomas Kyhl Winthers forskning angår kvasiløftet efter dansk ret. Dette tager bl.a. sigte på spørgsmålet om, under hvilke omstændigheder der foreligger et uagtsomt løfte, som indebærer aftaleretlig bundethed, herunder sondringen mellem det uagtsomme løfte og pligten til tilbagelevering af en opnået berigelse, f.eks. i medfør af berigelsesgrundsætningen.

ID: 154265189