Maj Rørdam Nielsen

Maj Rørdam Nielsen

Ph.d.-stipendiat

PhD-projekt

Mit PhD-projekt bærer arbejdstitlen "Immigrants' access to employment, healthcare and housing in Denmark - in law and in practise".

Projektet er del af Silvia Adamos forskningsprojekt “Law and Private Governance for a New Understanding of Immigrant Integration” (LUII), som skal undersøge barrierer for integration og dét potentiale, som private aktører har for at fremme integrationen.

Mit PhD-projekt er retssociologisk og omhandler effekter af lovgivningen, set med indvandreres øjne. I projektet bruger jeg både kvantitative (survey-) og kvalitative samfundsvidenskabelige metoder.

Fokus er på nyankomne indvandreres adgang til arbejde, sundhedsydelser og bolig i Danmark, i lovgivningen og i praksis. Derudover ser projektet på den rolle, som private aktører, herunder virksomheder, NGOer, sprogskoler og fagforeninger, spiller i at fremme integrationen.

Hjemmesiden for spørgeskemaundersøgelsen BASE, som mit PhD-projekt er baseret på, findes her.

Hovedvejleder: Silvia Adamo, lektor, Centre for Private Governance, Det Juridiske Fakultet

Bi-vejleder: Signe Smith Jervelund, lektor, Forskningscentret for Migration, Etnicitet og Sundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  

Baggrund

Jeg er cand.scient.soc i Sociologi og ba.scient.pol i Statskundskab fra Københavns Universitet. Derudover har jeg en MA i International Law and Settlement of Disputes fra FNs University for Peace.

Inden at jeg startede på min PhD har jeg arbejdet i NGO-sektoren med nødhjælp og udviklingsbistand i en række lande, blandt andet Afghanistan, Somalia, Kenya, Uganda, Sydsudan, Etiopien og Irak. Jeg har også arbejdet med afghanske og somaliske diasporagrupper i Danmark, og haft forskellige forskningsorienterede stillinger på sociologiske surveyprojekter. I mit seneste job arbejdede jeg for en hollandsk NGO med at udvikle metodologi og lave statistiske analyser til et surveyprojekt om civiles sikkerhed i Sydsudan og Irak.  

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser i retssociologi og retsfilosofi i faget "Ret, moral og politik" på BA-uddannelsen i Jura. 

ID: 247669217