Maj Rørdam Nielsen

Maj Rørdam Nielsen

Ph.d.-studerende

Min PhD er del af Silvia Adamos forskningsprojekt “Law and Private Governance for a New Understanding of Immigrant Integration” (LUII), som skal undersøge barrierer for integration og dét potentiale, som private aktører har for at fremme integrationen.

Mit PhD-projekt er retssociologisk og omhandler juridisk relevante barrierer og potentialer set med indvandreres øjne. I projektet bruger jeg både kvalitative og kvantitative samfundsvidenskabelige metoder.

Fokus er på adgangen til arbejde, sundhed og bolig, og et gennemgående tema er den potentielle rolle, som private aktører, herunder enkelte virksomheder, NGOer og arbejdsmarkedets parter, kan spille i at fremme integrationen. 

Jeg har en MSc i Sociologi og en BSc i Statskundskab fra Københavns Universitet. Derudover har jeg en MA i International Law and Settlement of Disputes fra FNs University for Peace.

Inden at jeg startede på min PhD har jeg arbejdet i NGO-sektoren med nødhjælp og udviklingsbistand i en række lande, blandt andet Afghanistan, Somalia, Kenya, Uganda, Sydsudan, Etiopien og Irak. Jeg har også arbejdet med afghanske og somaliske diasporagrupper i Danmark, og haft forskellige forskningsorienterede stillinger på sociologiske surveyprojekter. I mit seneste job arbejdede jeg for en hollandsk NGO med at udvikle metodologi og lave statistiske analyser til et surveyprojekt om civiles sikkerhed i Sydsudan og Irak. 

ID: 247669217