Emilie Katrine Friis

Emilie Katrine Friis

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, 6B Bygning 6B (Afsnit 3), Bygning: 6B-3-55

    Telefon: +4535332902

Emilie Katrine Friis' PhD-projekt omhandler grænsefladerne mellem ansvar i og uden for kontrakt. Med udgangspunkt i retspraksis efter finanskrisen opstilles forskellige modeller for, hvor ansvaret for rådgivning kan/skal placeres, når rådgivningen er ydet som en del af en samlet ydelse.

Projektet fokuserer på de teoretiske forskelle mellem ansvar i og uden for kontrakt, men inddrager også de konsekvenser, der i praksis viser sig ved at "vælge" det ene ansvarsgrundlag frem for det andet, herunder forældelse, ansvars/ydelsesbegrænsinger, opgørelse af tab mv.

Endelig behandles det, hvordan offentligretlige forskrifter påvirker ansvarsstandarden og dermed de privatretlige konsekvenser af en mangelfuld rådgivning. Herunder også hvordan der i forskellige jurisdiktioner offentligtretligt er blevet "repareret" på retstilstanden efter finanskrisen ved at indgå forligsaftaler mellem private virksomheder og staten med virkning for kunderne.

Primære forskningsområder

Kontraksret, Erstatningsret

Undervisnings- og vejledningsområder

Emilie Katrine Friis har undervist i Civilproces og vejledt specialestuderende inden for personskaderetten og erstatningsret

ID: 170617475