Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Mette Volquartzen

Mette Volquartzen

Videnskabelig ass.

Aktuel forskning

”Private policing” er et fænomen, der har bredt sig gennem de senere år. Opgaver, der tidligere var politiopgaver, løses i stigende grad af andre, herunder private aktører. Den klassiske sondring mellem politiet, der har ansvaret for tryghed, sikkerhed, fred og orden i det offentlige rum, mens sikkerhedsbranchen opererer på privat område, synes ikke længere at være dækkende. Politiets rolle i samfundet er dynamisk, og der er gammel tradition for, at politiets opgaveportefølje lejlighedsvis justeres. Men hvilke juridiske og retssikkerhedsmæssige udfordringer afføder ændringerne i politiet?

I projektet vil jeg analysere, hvad der i dag og den umiddelbare fremtid kan betegnes som politiets kerneopgaver – herunder en præcisering af, hvad begreber som ”kerneopgaver” eller opgaver med ”politimæssig relevans” nærmere vil sige.

Samtidig vil jeg analysere den private sikkerhedsbranches virksomhed som ”privat politi” – således at det retsgrundlag, der regulerer branchens virksomhed, kan blive opdateret, også med hensyn til, hvad der er og bør være branchens kerneopgaver. Både tekniske, materielle og bemandingsmæssige perspektiver vil blive taget i betragtning.

Projektet er samfinansieret af Københavns Universitet og SikkerhedsBranchen.

ID: 45033899