Anders Schäfer

Anders Schäfer

Lektor

Anders Schäfer forsker og underviser inden for følgende områder: 

  • Konkurrenceret 
  • Markedsføringsret 
  • Erstatningsret 
  • Gruppesøgsmål 
  • Procesfinansiering ("litigation funding")
  • Forholdet mellme offentlig og privat håndhævelse 

Anders har skrevet en doktorafhanling om forbrugeres adgang til erstatning inden for konkurrenceretten. 

 

ID: 5031646