Hanne Marie Motzfeldt

Hanne Marie Motzfeldt

Professor

  • JUR Forskningscenterområdet

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, 6A Bygning 6A (Afsnit 3), Bygning: 6A-3-38

    Telefon: +4542800611Mobil: +4542800611

Forskningsprofil

Hanne Marie er professor i forvaltningsret og digitalisering. Hendes primære forskningsområder er reguleringen af offentlige myndigheders brug af nyere teknologier, digitaliseringsklar lovgivning, databeskyttelsesret, informationssikkerhed og tilgængelighed for udsatte befolkningsgrupper (såsom handicapvenlighed). Udgangspunkterne for hendes forskning er dansk forvaltningsrets og EU-rettens regulering af udviklingen og brug af nye teknologier i den offentlige sektor.

Undervisnings- og vejledningsområder samt uddannelsesledelse

Hanne Marie underviser og vejleder inden for forvaltningsret, databeskyttelsesret, informationsret og compliance. Hun er fagansvarlig for faget databeskyttelsesret og med-fagansvarlig for faget, Compliance i den offentlige sektor, sammen med professor Carina Risvig Hamer. Det er karakteristisk for Hanne Maries fagledelse og undervisning, at hun arbejder konstruktivt for at bruge digitale løsninger til at gøre uddannelse mere åben og tilgængelig for alle.

Herudover er Hanne Marie Motzfeldt faggruppekoordinator for Faggruppen for Informationsret og persondataret, og er konstitueret studieleder for kandidatuddannelserne, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun deltager også aktivt uden for Juridisk Fakultet, f.eks. som medlem af arbejdsgrupper og i styregruppen for Studerendes Digitale Dannelse under 2023-programmet, der er forankret ved rektoratet på Københavns Universitet

Øvrige organisatoriske bidrag og aktuelle forskningsprojekter

På Juridisk fakultet, Københavns Universitet, leder Hanne Marie Motzfeldt forskningsgruppen for Almindelig Forvaltningsret. Herudover bidrager hun organisatorisk som medlem af Akademisk Råd. Uden for fakultetet deltager hun bl.a. i EU-partnerskabet DAIRO (Data, AI and Robotic, tidligere BDVA) og er bestyrelsesmedlem i forskningsnetværket Nordic PerMed Law (Nordic Network for Personalized Medicine and Law. Hun underviser også på ph.d.-kurserne i  Offentlig Digitalisering og om Forskningsspørgsmål.

Aktuelt leder Hanne Marie forskningsprojektet, Nordic Public Digitalisation and Rule of Law (DigiLaw), som skal afdække, hvordan fællesnordiske værdier som retssikkerhed og tillid til det offentlige bevares, samtidig med at borgerne kan opnå fordelene ved, at det offentlige bliver mere digitalt. Projektet gennemføres i samarbejde med Nordisk Ministerråds sekretariat og er støttet af Nordisk Ministerråd.

Hanne Marie er herudover partner i projekterne Contestable Artificial Intelligence (AI) - Defining, evaluating and communicating AI contestability in health care, law and finance og Hvordan skaber digitalisering merarbejde i den offentlige sektor?. Begge projekter er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF).

Impact og formidling

Hanne Marie bidrager løbende til forskningsimpact som ekspert for  Det Europæiske Databeskyttelsesråd og som medlem af Djøfs Jurapanel. Herudover deltager hun ad hoc i udvalg o.lign., f.eks. EU-Kommissionens Expert Group on Liability and New Technologies/New Technologies formation og Det Etiske Råds ekspertgruppe om wearables.

Tilsvarende bidrager Hanne Marie Motzfeldt løbende til formidling som fast skribent for Altinget og varetager faste undervisningsforløb for DJØFs videreuddannelser. Også i forhold til formidling suppleres de faste hverv med ad hoc bidrag, f.eks. til universitets forskellige formidlingsindsatser og oplæg og sparringssessioner på f.eks. fakultetets uddannelsesdage, ved seminarer og workshops. Uden for universitetsregi bidrager Hanne Marie aktivt til især advokatbranchens konferencer, seminarer, webinarer mv. Hun har således de seneste tre år bidraget som taler og medarrangør ved mere end 50 nationale og internationale konferencer, workshops, seminarer, mv. Aktivitetslisten er tilgængelig her.

ID: 12894648