Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Amnon Lev

Amnon Lev

Lektor

Primære forskningsområder

Stats- og folkerettens filosofiske grundlag og teorihistorie, europæisk føderalisme, politisk moral og magt

Undervisnings- og vejledningsområder

Suverænitet, retsfilosofi, forfatningsteori, politisk tænkning

ID: 11579