Ophævelse af servitutter og erstatningsfri regulering: - En kommentar til U 2015.905 H og U 2017.1851 H

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Højesteret har i to nylige domme taget stilling til, om ophævelse af en privatretlig servitut var ugyldig pga. ophævelsens ekspropriative virkning for den berettigede efter servitutten. I U 2015.902 H fandtes en lokalplanbestemmelses ophævelse af en tilstandsservitut ugyldig pga. dens ekspropriative virkning. Derimod afviste U 2017.1851 H, at en kommunes beslutning efter privatvejloven om at ophæve en tinglyst færdselsret for en nabo havde karakter af ekspropriation. Artiklen drøfter de to dommes forskellige vurdering af, om den tvangsmæssige afståelse af et formuegode til en anden privat person var ekspropriativ samt konsekvenserne for hævd. Ligeledes omtales U 2015.2854 H om gæsteprincippet.
OriginalsprogDansk
ArtikelnummerU.2017B.287
TidsskriftUgeskrift for Retsvaesen
Udgave nummer28
Sider (fra-til)287-296
Antal sider10
ISSN0108-2353
StatusUdgivet - 4 jul. 2017

ID: 180551045