Kommentarer til Miljøretlig Forskningsportals første domme og afgørelser ved åbning den 1. marts 2021

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Kommentaren vedrører tre miljøretlige problemstillinger fra EU-Domstolens praksis: (1) EU-rettens krav til beskyttelse af Natura 2000-områder og bilag IV-arter, hvor Domstolen i 2020 afsagde fem domme; (2) VVM-direktivets og SMV-direktivets særlige procesregler om miljø-vurdering og høring af den berørte offentlighed og prøvelsesadgang efter Århus-konventionen, hvor der i 2020 er afsagt tre nye og principielle domme; (3) muligheden for direkte søgsmål mod EU’s institutioner efter TEUF art. 263(4) om gyldigheden og prøvelsen af EU-retsakter, hvor grænserne for tiden afprøves i lyset af bl.a. Århus-konventionen.
OriginalsprogDansk
ArtikelnummerMRF 2021B.1
TidsskriftMiljøretlig ForskningsPortal
Vol/bind2021
Sider (fra-til)1-7
Antal sider7
StatusUdgivet - 1 mar. 2021

ID: 277230801