https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/bgEWz3/fra-voldsmannens-veto-til-kalifatets-veto?

Presse/medie

16/02/2024

Forløbet der ledte op til koranlovens vedtagelse i december, viser behovet for en fælles nordisk samtale om ytringsfrihedens vilkår, ikke mindst i en tid hvor magtfulde geopolitiske interesser, herunder særligt i OIC, har vist sig i stand til at sætte denne grundsten i det liberale sekulære demokrati under pres.
Kronikken i norske Aftenposten bidrager til denne samtale. Den bygger på igangværende forskning og fremdrager pointer, Jakob v. H. Holtermann også fremførte til en høring om koranloven i Folketingets Retsudvalg i november 2023.

Referencer

    Forskningsområder

  • ytringsfrihed, blasfemilov, blasfemi, blasfemiforbud, koranloven, OIC, kalifatets veto, voldsmandens veto, Tyrkiet, Sverige, NATO

ID: 382616943