Wendy Meng

Wendy Meng

Ph.d.-studerende, Ph.d.-stipendiat

 • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

  Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, 6B Bygning 6B (Afsnit 3), Bygning: 6B-3-60

  Telefon: +4551168998

Medlem af:

  Aktuel forskning

  Den foreløbige titel på mit ph.d.-projekt er: “Social Media Platforms – entangled between private and public regulation of online offensive speech”.
  Kæmpe social media platforme, som for eksempel Facebook og Twitter, er i stigende grad blevet "portvogtere" for online informationsstrømme på grund af deres vigtige rolle i reguleringen af ​​online ytringer. Disse private aktører har opbygget deres egne governance systemer til at adressere online-anstødeligt indhold og udfører tre roller samtidigt, idet de fungerer som: (1) lovgiver, ved at definere, hvad der udgør legitimt indhold på deres platform, (2) dommer, der bestemmer legitimiteten af ​​indholdet og (3) administrative agentur, der forestår håndhævelsen af platformenes beslutninger om at blokere/fjerne ulovligt indhold. Under disse private governance systemer udfører private aktører nu en opgave, der traditionelt tilhører staten - regulering af ytringsfrihed. Samtidig er regeringer over hele verden i stigende grad begyndt at lægge pres på disse online formidlere for at få dem til at fjerne uønsket webstedsindhold med det formål at bekæmpe hadefuld tale, ærekrænkende indhold, krænkelser af privatlivets fred osv.

  Det primære mål med dette PhD projekt er at undersøge samspillet mellem privat og offentlig regulering af online stødende tale og afdække de omstændigheder, hvorunder online formidlere såsom sociale media platforme kan holdes ansvarlige. Projektet vil fokusere på online formidllersansvar for ærekrænkelser, men vil også undersøge, hvordan online indhold, der kan være tæt knyttet til ærekrænkelser, såsom hadefuld tale, krænkelse af privatlivets fred og "falske nyheder", reguleres under platformenes private governance systemer. Kort fortalt vil projektet undersøge på hvilket grundlag online formidlere kan holdes ansvarlige over for tredjeparter for ikke at gøre "nok" for at fjerne ulovligt indhold, ligesom projektet vil undersøge, hvorvidt der kan blive tale om ansvar, såfremt platformene går "for vidt" i deres private regulering og dermed kommer til at krænke brugernes fundamentale rettigheder. 

   

  Jeg deltager også i det kollektive forskningsprojekt Digital platforms as private governance systems.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Underviser i Erstatning og Kontrakt

  Interesseområder

  • Erstatningsret
  • Kontraktsret
  • Procesret
  • Online formidleransvar
  • Menneskerettigheder
  • Online content moderation og algoritmisk håndhævelse

  ID: 227976285