Sylvie Cécile Cavaleri

Sylvie Cécile Cavaleri

Lektor

  • JUR Center for virksomhedsansvar

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6B.3.49

    Telefon: +45 35 32 31 47

Primære forskningsområder

Sylvie Cavaleri interesserer sig for:

-       International kontraktret, især entrepriseret

-       Komparativ kontraktret

-       International tvistløsning i erhvervsforhold, især voldgift

-       International privatret

Tidligere og nuværende forskning

Sylvie Cavaleris ph.d.-afhandling, med titlen "Concurrent Delay in Construction Disputes" (konkurrerende forsinkelser i entreprisetvister), handler om konkurrerende forsinkelser, dvs. den situation hvor begge parter  i en entreprisekontrakt er forsinkede med opfyldelsen af deres forpligtelser på samme tid eller over samme tidsperiode. Afhandlingen indeholder en komparativ analyse af civilretlige retssystemer og common law systemer, med særlig fokus på Danmark og England.

Sylvie arbejder for øjeblikket (august 2014 til juli 2016) på et postdoc-projekt finansieret af Det Frie Forskningsråd. Projektet, med titlen "The interpretation and application of international standard contracts under different legal systems" (fortolking og anvendelse af internationale standardkontrakter under forskellige retssystemer") handler om de udfordringer, som opstår, når en international standard entreprisekontrakt med oprindelse i en bestemt retstradition, tit common law-traditionen, er underkastet den nationale ret fra et land med en anden retstradition.

Undervisning og vejledning

Sylvie vil udvikle og undervise i et kursusfag om international entrepriseret på den juridiske kandidatuddannelse. Hun er interesseret i at vejlede kandidatstuderende som arbejder med emner indenfor hendes primære forskningsområder.

 

ID: 12147384