Sune Klinge

Sune Klinge

Postdoc

 • JUR Centre for European and Comparative Legal Studies

  Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6A.4.37

  Telefon: +45 35 33 20 73

Sune Klinge forsvarede i augsut 2019 sit PhD projekt, ‘EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold- en juridisk analyse af borgernes retssikkerhed og konsekvenserne for medlemsstaten' og vejledt af professor Helle Krunke.

Afhandlingen blev bedømt af Professor Jens Elo Rytter, Københavns Universitet, Professor Xavier Groussot, Lund University og Professor Anna Jonsson Cornell, Uppsala universitet. 

Afhandlingen undersøger konfliktsituationen mellem national ret og EU-ret med en behandling af de nationale krav og begrænsninger i forhold til suverænitetsafgivelse. Endvidere foretages der en begrebsanalyse af retssikkerhed med en gennemgang af retspraksis og den relevante litteratur, samt en sammenligning med det EU-retlige begreb. Det konstateres, at der er konvergens mellem begreberne i dansk ret og EU-ret.

Herudover undersøges den horisontal direkte virkning af EU Charter om grundlæggende rettigheder og udviklingen på området, samt konsekvenserne for medlemsstaten for mangelfuld opfyldelse af EU-retten med særligt fokus på betingelserne for lovgivers erstatningsansvar.

Sune er nu ansat som Postdoc på Centre for European and Comparative Legal studies (CECS), i en stilling, der består i deltagelse i et EU projekt med titlen 'Democratic efficacy and the varieties of populism in Europe' (DEMOS), og i undervisning på Det Juridiske Fakultet med fokus på EU-forfatningsret og dansk forfatningsret. 

Forskningsinteresser: 

 • Retssikkerhed og retsstatsprincippet, 
 • Demokrati og variationer af populisme 
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar  
 • Horisontal direkte virkning af EU Charter om grundlæggende rettigheder
 • EU-forfatningsret
 • Dansk forfatningsret, herunder forholdet til Grønland og Færøerne

ID: 40110638