Rasmus Grønved Nielsen
Rasmus Grønved Nielsen

Ph.d.

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6B.3.38

    Telefon: +45 35 32 62 19

Rasmus Grønved Nielsen er ph.d.-stipendiat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han skriver afhandling om "forvaltningskontrakter" med særlig fokus på aftaler om myndighedsudøvelse. Afhandlingen har navnlig til formål at identificere forskellige aftaletyper og vurdere, hvilke regler der gælder herfor.

Primære forskningsområder

Forvaltningsret, aftaleret, obligationsret, grundrettigheder

Aktuel forskning

Forvaltningskontrakter

Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Undervisnings- og vejledningsområder

Forvaltningsret, Offentlige myndigheders erstatningsansvar, Erstatning og kontrakt

ID: 172786598