Rasmus Grønved Nielsen

Rasmus Grønved Nielsen

Adjunkt

Adjunkt i forvaltningsret, dr.jur. på afhandlingen "Forvaltningskontrakter" (2021)

Primære forskningsområder

Forvaltningsret i almindelighed og særligt med fokus på 1) "forvaltningsformueret", dvs. forvaltningsmyndigheders optræden i privatretlige sammenhænge, fx som aftaleparter, ansvarssubjekter, selskabsdeltagere, kreditorer, procesparter etc., 2) digital forvaltning og 3) forvaltningsrettens historiske forudsætninger og udvikling.

Aktuel forskning

Forvaltningskontrakter

Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Forvaltningsretten i det 18. og 19. århundrede

Undervisnings- og vejledningsområder

Forvaltningsret, Offentlige myndigheders erstatningsansvar, Erstatning og kontrakt, Digital forvaltning

ID: 172786598