Rasmus Grønved Nielsen

Rasmus Grønved Nielsen

Lektor

Medlem af:

  Uddannelse

  2021: Dr.jur., Københavns Universitet (disputats: "Forvaltningskontrakter - Retlige studier over forvaltningens aftaler til varetagelse af myndighedsopgaver over for borgere med særligt henblik på myndighedsudøvelse")

  2016: Cand.jur., Københavns Universitet

  2014: BA.jur., Københavns Universitet

  2011: Studentereksamen (STX), Faaborg Gymnasium

   

  Ansættelser

  Aug. 2022 - nu: Lektor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

  Maj 2021 - jul. 2022: Adjunkt, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

  Feb. 2021 - Apr. 2021: Videnskabelig assistent, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

  Nov. 2017 - jan. 2021: Ph.d.-stipendiat, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (inkl. fire måneders barsel)

  Jan. 2017 - okt. 2017: Ekstern lektor hhv. undervisningsassistent, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

  Aug. 2016 - okt. 2017: Advokatfuldmægtig, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

  Nov. 2012 - jun. 2016: Stud.jur./stipendiat, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

  Jan. 2011 - feb. 2012: Studentermedhjælper, Søren Kierkegaard Forskningscenteret

   

  Interne hverv

  2023 - nu: Ph.d.-koordinator

  2023 - nu: Koordinator, Forskningsgruppen for almindelig forvaltningsret

  2022 - nu: Fagleder, forvaltningsret (4. semester)

   

  Andre hverv mv.

  2023 - nu: Bestyrelsesmedlem, Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark (ulønnet)

  2022 - nu: Medlem af og sekretær for styrelsen af den danske lokalafdeling af De nordiske Juristmøder (ulønnet)

  2022 - nu: Bestyrelsesmedlem, Fonden til støtte for retsvidenskabelig forskning ved Københavns Universitet (ulønnet)

  2022 - nu: Bestyrelsesmedlem, Det finneske legat (ulønnet)

  2021 - nu: Formand, Taksationskommissionen for Sjælland mv.

  2021 - nu: Medredaktør, Miljøretlig Forskningsportal (MRF) (ulønnet)

  2020 - nu: Bestyrelsesmedlem, Juridisk Forening, København (ulønnet)

  2017 - nu: Responderende virksomhed

  2018 - 2019: Medredaktør, Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD)

  2016 - 2018: Forfatter, EU-Karnov

   

  Forskningsophold mv.

  2022 (okt.-nov.): Forskningsophold, Universitetet i Bergen, Det Juridiske Fakultet

  2018 (okt.-dec.): Forskningsophold, Universitetet i Bergen, Det Juridiske Fakultet

  2014 (aug-dec.): Udvekslingsophold, Duke University, School of Law

   

  Uddannelse

  dr.jur.

  ID: 172786598