Peter Pagh

Peter Pagh

Professor


  1. 2005
  2. Udgivet

    Affaldsreguleringen - et forsøg på en forklaring

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Tidsskrift for Mljø. 7, s. 327-336

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

  3. Udgivet
  4. Udgivet

    Anmeldelse af Niels Fenger: Introduktion til Fællesskabsrettens påvirkning af dansk forvaltningsret. 3. udgave, 2005

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Ugeskrift for retsvæsen. 40, s. 325

    Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

  5. Udgivet

    Anmeldelse af: Mogens Moe, Charlotte Bigum Lynds og Louise Ploug Krat: Miljøbeskyttelse, 5. udg.

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Ugeskrift for retsvæsen. maj, s. 201-202

    Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

  6. Udgivet

    Anmeldelse af: Titti Kopp: Råstofindvinding på land - retlige krav til skønsudøvelsen

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Ugeskrift for retsvæsen. maj, s. 2003

    Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

  7. Udgivet

    Bestemmer ejeren eller den spidssnuede frø?

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Ugeskrift for retsvæsen. 3, s. 25-32

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

  8. Udgivet

    Denmark

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, Yearbook of International Environmental Law, Volume 14, 2003. Oxford University Press, s. 435-439

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

  9. Udgivet

    EF-dom ændrer indholdet i det danske forbehold for EU's retlige samarbejde - miljøstrafferet en del af det overnationale samarbejde

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Ugeskrift for retsvæsen. 44, s. 347-352

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

  10. Udgivet

    EU-direktiv om miljøansvar

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Juristen. 1, s. 10-16

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

  11. Udgivet

    Efter Højesteretsdom i sagen om vindmøller ved Baggevogns Gods ... er vedtaget nye EU-regler

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Tidsskrift for Miljø. 10, s. 491-496

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

  12. Udgivet

    Er miljøministeren erstatningsansvarlig for EU-retsstridigt forbud mod bekæmpelsesmiddel? - en kommentar til Østre Landsrets kendelse af 18/1 2005

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Tidsskrift for Miljø. 8, s. 387-392

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

  13. Udgivet

    Hvornår skal der betales affaldsafgift - en kommentar til UfR 2004, s. 2110 H

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Tidsskrift for Miljø. 4, s. 163-171

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

  14. Udgivet

    Håndhævelsens labyrint...

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Tidsskrift for Miljø. maj, s. 208-214

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

  15. Udgivet

    Når en Højesteretsdom kræver en ny dom - om håndhævelse af naturbeskyttelses- og planloven med kommentar til UfR 2005, 2527 H og UfR 2005, 3188 H

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Tidsskrift for Miljø. 12, s. 596-600

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

  16. Udgivet

    Når retsplejelov og klageregler ikke rækker... - nye muligheder for borgernes håndhævelse efter EU's ratifikation af Århus-konventionen

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Tidsskrift for Miljø. 11, s. 549-555

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

  17. Udgivet

    Regulering af husdyrbrug - EU-krav og grundlov

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, I: Tidsskrift for Miljø. 6, s. 264-269

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

  18. Udgivet

    environmental Damage in Europe (Danish Contribute to the Comparative Table of the Directive and National Law)

    Pagh-Rasmussen, Peter, 2005, Prevention and Remedying of Environmental Damage. Bruxelles: <Forlag uden navn>, s. 109-128

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

ID: 6842