Peter Mortensen

Peter Mortensen

Professor

Beskæftigelse (efter kandidateksamen)

 • Københavns Universitet, Det juridiske Fakultet:
 • 2000-...: Professor (formueret)
 • 1994-2000: Lektor (formueret/ejendomsret)
 • 1992-1994: Adjunkt (formueret/ejendomsret)
 • 1990-1992: Kandidatstipendiat

  Andre hverv:
 • 2000-...: Medredaktør af litterær afdeling i Tidsskrift for Bygge- og Boligret, Forlaget Thomson A/S
 • 1998-2006: Medredaktør af Tidsskrift for Landbrugsret, Forlaget Thomson A/S.
 • 1993-...: Redaktionsmedarbejder ved Karnovs Lovsamling.

Tillidshverv

 • Medlem af bestyrelsen for Nordisk Kollegium (2011-.2013
 • Medlem af Følgegruppen vedr. Digital Tinglysning (2010-...) 
 • Formand for Taksationskommissionen for Sjælland m.v. (2008-2014) 
 • Medlem af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere (2006-...)
 • Medlem af Justitsministeriets tinglysningsudvalg (2003-2006)
 • Formand for ph.d.-studienævnet (ph.d.-studieleder), Det juridiske Fakultet (1998-2002)
 • Medlem af Rektors ph.d.-udvalg, Københavns Universitet (1998-2000).
 • Fagansvarlig i ejendomsret (2000-2008).
 • Fagansvarlig i Formueret II (obligationsret og tingsret) (2007-2011)
 • Administrator i Tingsret (2011-...).
 • Bestyrelsesformand i Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende ved Københavns Universitet.
 • DJØF-tillidsrepræsentant, Det juridiske Fakultet (1995-1997).
 • Rådgiver for en række private virksomheder, offentlige myndigheder og interesseorganisationer.
 • Partsudpeget voldgiftsdommer.

Diverse

 • Individuelt medlem af Comité Européen de Droit Rural (C.E.D.R.).
 • Årets underviser ved Det juridiske Fakultet 1997

Uddannelse

dr.jur. (Kbh. Univ. 1999) - Cand.jur. (Kbh. Univ. 1990)

ID: 7848