Nicole Christiansen

Nicole Christiansen

Adjunkt

Nicole Christiansen har en dansk ph.d. i jura, og arbejder i dag som adjunkt ved Københavns Universitet. Hun er forsker inden for arbejds-, ansættelses- og sundheds- og sikkerhedsret. Hendes forskning er tværfaglig og bruger ofte den danske model som udgangspunkt for grundlæggende spørgsmål om fx arbejdstagernes beskyttelse og rettigheder.
un den første forsker, der skriver om sundhedsfremme på arbejdspladsen i lyset af gældende regler for sundhed og sikkerhed, folkesundhed og arbejdsret. Hendes forskning er ikke kun af interesse for arbejdsretlige forskere og praktikere, men også forskere inden for sikkerhed og sundheds på arbejdspladsen. Nicole besidder også værdifuld praktisk indsigt, idet hun har arbejdet som repræsentant for staten i overenskomstforhandlinger og implementering af EU-direktiver i dansk lovgivning.

ID: 126147189