Michael Gøtze

Michael Gøtze

Centerleder, professor

Uddannelse
2006:             Dommeruddannelse og dommerkonstitution  
1998:             Forskeruddannelse og Ph.D. i jura, Københavns Universitet
1993:             Cand.Jur., Københavns Universitet

Ansættelser
2011:            Professor i forvaltningsret, Københavns Universitet
2006:            Landsdommer (kst), Østre Landsret
1998-2010:  Adjunkt og lektor, Københavns Universitet
2005:            Visiting Fellow, European University Institute, Firenze, Italien
1995-1998:   Stipendiat, Københavns Universitet
1996-1997:   Research Fellow, Université d'Aix-Marseille, Frankrig
1994:            Fuldmægtig i Indenrigsminsteriets departement (udlændingeområdet)

Udvalgte interne hverv
2018-            Medlem af Digitalisering Task Force, Det Juridiske Fakultet
2016-            Medlem af Akademisk Råd, Det Juridiske Fakultet
2016-            Medlem af Senatet, Den Rådgivende Universitetsforsamling, KU
2016-17        Uddannelseskoordinator, forskningscenter CORA
2016-            Medlem af specialefordelingsudvalg under KA-studienævnet
2015-            Medlem af Studienævnet for de juridiske kandidatuddannelser
2015-2016    Medlem af udvalg under BA-Studienævnet om fagsammensætning på BA
2015:            Fagledervikar, Retssystemet og juridisk metode, BA   
2014-17         Medlem af ledelsen i forskningscenter CORA
2014-2015:   Medlem af rådgivende evalueringsudvalg, Det Juridiske Studienævn
2013-2014:   Medlem af udvalg om forskningsregistrering, Det Juridiske Fakultet
2013:            Medlem af følgegruppe for forskning i relation til KU-digitaliseringsstrategi
2011-2016    Formand for faggruppe (jura) under bibliometrisk forskningsindikator
2011:            Medlem af KU-udvalg om god videnskabelig praksis (Penkowa-udvalg)
2010-2013:   Medlem af Det Juridiske Studienævn (suppleant)
2008-2013:   Medlem af Københavns Universitets Stipendiebestyrelse
2010:            Deltagelse i pædagogisk supervision af adjunkt, KU
2005-            Formand for opgave- og eksamenskommission i forvaltningsret
2005-            Fagleder i forvaltningsret
2003-            Medlem af Eksamensankenævnet i offentlig ret
2009-2010:  Medlem af Det Juridiske Ph.D.-udvalg (suppleant)
2008:            Fagansvarlig for fagengelsk, fagfransk og fagtysk 
2007-2009:   Formand for Rektors Valgstatutudvalg, Københavns Universitet
2007:            Formand for en af dekanen nedsat arbejdsgruppe om formidling
2003-2006:   DJØF-tillidsrepræsentant på Det Juridiske Fakultet
2003-2006;   Medlem af Samarbejdsudvalget, Det Juridiske Fakultet
2002-2006:   Medlem af Kursusudvalget under Det Juridiske Studienævn
2003-2004:   Ansvarlig for kulturnatten på Det Juridiske Fakultet
2001:            Medlem af Fakultetsrådet/Akademisk Råd 

Medlemsskab af bedømmelsesudvalg siden 2011
2018:            Censorbeskikkelse jura 2018-2022 (Århus, Syddansk, Aalborg, RUC)
2017:            Ph.D.-bedømmelsesudvalg, jura, KU (formand)
2017:            Bedømmelsesudvalg adjunkturer, jura, KU (formand)
2017:            Bedømmelsesudvalg, førsteamanuensis i forvaltningsret, Oslo Universitet
2016:            Bedømmelsesudvalg adjungeret professorat, jura, KU (formand)
2015:            Bedømmelsesudvalg for ansøgning ekstern bevilling, Sverige
2014:            Bedømmelseudvalg professorat, jura, Færøernes Universitet
2013:            Midtvejsbedømmelse af doktorgrad, Juridisk Institut, SDU
2012:            Bedømmelsesudvalg professorat, Juridisk Institut, Aalborg Universitet
2012:            1. års ph.d.-evaluator, Juridisk Institut, SDU 
2012:            Formand for bedømmelsesudvalg, post doc-stillinger, jura, KU 
2011:            Bedømmelsesudvalg lektorater, Juridisk Insitut, SDU
2011-2013    Ekstern censor i offentlig ret, Roskilde Universitets Center
2011-            Bedømmelsesudvalg, ph.d.-stillinger, jura. KU
2011-            Formand for bedømmelsesudvalg, DVIP-stillinger (BA/KA), jura, KU

Sprogkundskaber

Engelsk og fransk

ID: 9426