Mads Bryde Andersen

Mads Bryde Andersen

Professor, Ingen jobbeskrivelse

Medlem af:

  Uddannelse

  1989:             Dr.jur.
  1984:             Advokat med møderet for landsret
  1981:             Cand. jur.
  1976:             Student (Statsgymnasiet Schneekloths Skole)

  Karriereforløb

  1981-1986:    Advokatfuldmægtig og advokat i advokatfirmaet Jon Palle Buhl
  1984:             Advokatbeskikkelse og møderet for landsret
  1981-1986:    Undervisningsmanuduktør ved Københavns Universitet (forvaltningsret)
  1986-1987:    Forskningsstipendiat ved Københavns Universitet
  1987-1991:    Adjunkt og senere lektor ved Københavns Universitet
  1991 - :         Professor i formueret ved Københavns Universitet

  Forskningsledelse

  Mads Bryde Andersen har fra 2007-2013 været leder af Center for Pensionsret ved Københavns Universitet.

  Interne hverv og administration

  Formand for Praksisudvalget ved Københavns Universitet.

  Eksterne hverv mv.

  Mads Bryde Andersen er en hyppigt benyttet voldgiftsdommer i danske og internationale voldgiftssager. Han anvendes ligeledes hyppigt som ekspert og respondør i retsforhold, der har fokus på aftaleret, obligationsret, it-ret, immaterialret, pensionsret og advokatret.

  Mads Bryde Andersen har siden 2003 været hovedredaktør for den litterære afdeling af Ugeskrift for Retsvæsen, hvor han siden 1992 har været koordinerende koordinerende redaktør for ugeskriftets domssamling.

  Mads Bryde Andersen er formand for Juridisk Forening for København. Han er næstformand i Alfred Benzons Fond og for Investeringsforeningen Maj Invest. Han er bestyrelsesmedlem i Danmarks Statistik. Siden 1993 har han været legal correspondent for UNIDROIT.

  Mads Bryde Andersen har tidligere været formand for Finanstilsynet (2014-2016), for De Nordiske Juristmøders danske afdeling (2002-2017), for Radio- og TV-nævnet (2012-2016), for IT-sikkerhedsrådet (1995-2002), for Indskydergarantifonden (2008-12) og for Dansk Selskab for Ophavsret (2003-2011). I årene 1995-2014 var han sagkyndigt medlem af Erhvervsankenævnet. Han har været medlem af Justitsministeriets lovforberedende udvalg om advokater 2004-06 (hvor han overtog formandskabet i udvalgets sidste måneder), om tv-overvågning 2005-06, om elektronisk tinglysning 1996-2000 (formand) og om registerlovgivningen 1996-97.

  Priser m.v.

  Den Nordiske Juristpris (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser, 2017)

  Æresmedlem af Juridisk Forening i Finland (februar 2012)

  Æresdoktor ved Universitetet i Oslo (2005).

  Hæderspris fra Margot og Thorvald Dreyers Fond (2001).

  It-Prisen (1996).

  Dansk Datasikkerhedspris (1992).

  Hædersgave fra G E C Gads Fond (1992).

  ID: 5138