Lars Skriver

Lars Skriver

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 5C.2.19

    Telefon: +45 35 33 47 26

Min forskning:

Lars' ph.d.-afhandling er inden for skatteforvaltningsret, som er en kombination af skatteret og forvaltningsret. Afhandlingen har titlen: Skattemyndighedernes årsopgørelse til skatteyderne.

Årsopgørelsen er en afgørelse, som skattemyndighederne hvert kalenderår primo marts sender til cirka 4,6 mio. skatteydere. Afgørelsen består af 66 felter, hvoraf der er 23 låste felter, som skatteyderne ikke selv kan rette i. Skatteyderne har ikke en oplysningspligt for de fortrykte beløb i 23 låste felter og kan ikke ifalde et strafansvar herfor, medmindre de har haft indflydelse på tredjepartsindberetningen, forinden oplysningen indgår i et låst felt i årsopgørelsen. De fortrykte beløb hidrører fra tredjepartsindberetninger.

Tredjepartsindberetninger er lovpligtige digitale indberetninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter, pensionsinstitutter, fagforeninger, arbejdsløshedskassser og andre indberetningspligtige. Indberetningerne er oplysninger om skatteydernes skattepligtige indtægter og fradrag, som via de 23 låste felter genererer et årligt skatteprovenu på cirka 485 mia. kr.

Jeg forsker i lovgivningsmagtens regler til skattemyndighederne, de indberetningspligtige og skatteyderne til at sikre rigtige beløb i de låste felter i årsopgørelsen. Forskningsmetoderne er retsdogmatik, komparativ norsk ret og retspolitik. Forskningen inddrager digitalisering.

Lars er en del af FIRE, som er en skatteretlig forskningsgruppe i forskningscentret WELMA. Lars' hovedvejleder er professor, ph.d., Rasmus Feldthusen, og bivejleder er professor, dr.jur., Jens Kristiansen.

Kort om mig:

Lars er fra den 1. juli 2018 til den 13. oktober 2022 ansat som ph.d.-stipendiat i et samarbejde med Skattestyrelsens hovedsæde.

Lars er i Skattestyrelsen ansat som chefkonsulent i en juridisk stilling i et kontor, der varetager opgaven med at modtage tredjepartsindberetninger, som hvert år fortrykkes de cirka 4,6 mio. skatteyderes årsopgørelser.

Lars er uddannet cand.jur. og HD(R) fra Aarhus Universitet samt fuldmægtig fra ToldSkats 4-årige fuldmægtiguddannelse. Lars har under ph.d.-uddannelsen undervist i personskatteret, forvaltningsret, samt moms- og skatteret på engelsk.

ID: 198862721