Lars Skriver
Lars Skriver

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 5C.2.19

    Telefon: +45 35 33 47 26

Min forskning:

Lars' ph.d.-afhandling er inden for skatteforvaltningsret, som er en kombination af skatteret og forvaltningsret. Afhandlingen har titlen: Skattemyndighedernes årsopgørelse til skatteyderne.

Årsopgørelsen er en afgørelse, som skattemyndighederne hvert kalenderår ca. den 1. april sender til ca. 4,6 mio. skatteydere. Afgørelsen består af 66 felter, hvoraf der er 23 låste felter, som borgerne ikke selv kan rette i. Skatteyderne har ikke en oplysningspligt for de fortrykte beløb i 23 låste felter og kan ikke ifalde et strafansvar herfor. De fortrykte beløb hidrører tredjepartsindberetninger.

Tredjepartsindberetninger er lovpligtige indberetninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter, pensionsinstitutter, fagforeninger, arbejdsløshedskassser og andre indberetningspligtige. Indberetningerne er oplysninger om skatteydernes skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter, som via de 23 låste felter genererer et årligt provenu på ca. 485 mia. kr. til statskassen.

Jeg forsker i lovgivningsmagtens regler til skattemyndighederne og skatteyderne til at sikre rigtige beløb i de låste felter i årsopgørelsen. Forskningsmetoderne er retsdogmatik, komparativ norsk ret og retspolitik. Forskningen inddrager digitalisering.

Lars er en del af FIRE, som er en skatteretlig forskningsgruppe i forskningscentret WELMA. Lars' hovedvejleder er professor, ph.d., Rasmus Feldthusen, og bivejleder er professor, dr.jur., Jens Kristiansen.

Kort om mig:

Lars er fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2022 ansat som ph.d.-studerende i et samarbejde med Skattestyrelsens hovedsæde.

Lars er i Skattestyrelsen ansat som chefkonsulent i en juridisk stilling i et kontor, der varetager opgaven med at modtage tredjepartsindberetninger, som hvert år fortrykkes de ca. 4,6 mio. borgeres  årsopgørelser.

Lars er uddannet cand.jur. og HD(R) fra Aarhus Universitet samt fuldmægtig fra ToldSkats 4-årige fuldmægtiguddannelse. Lars har under ph.d.-uddannelsen undervist i personskatteret, forvaltningsret, samt moms- og skatteret på engelsk.

ID: 198862721