Johan Tufte-Kristensen

Johan Tufte-Kristensen

Lektor

Johan Tufte-Kristensen beskæftiger sig med civilprocesret, formueret og international privatret. Hans igangværende forskningsprojekter vedrører dokumentbevis, procesaftaler, anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser og anvendelse af udenlandsk ret i danske retssager.

Johan har undervist i fagene Civilprocesret, Erstatning og kontrakt, Obligationsret og International privatret. Han yder bachelor- og specialevejledning om formueret, civilprocesret og international privatret.

Under Danmarks seneste medlemskab af UNCITRAL repræsenterede Johan regeringen i FN's voldgifts- og konfliktløsningsarbejdsgruppe. Her bistod han med at udfærdige Singapore-konventionen om fuldbyrdelse af medierede forlig og den opdaterede mediationsmodellov. Johan har været formand for et mediationsudvalg under Voldgiftsinstituttet, og han er medlem af ICC’s Task Force om korruption i international voldgift. Han udpeges af og til som voldgiftsdommer i kommercielle tvister. Han er uddannet advokat, men har deponeret sin bestalling.

Johan er placeret i 'Who's Who Legal Arbitration - Future Leaders' 2023 og 2024.

Primære forskningsområder

Formueret, civilprocesret og international privatret

Aktuel forskning

Johan er medlem af fakultetets Centre for Market and Economic Law og forsker i en række emner inden for formueretten, civilprocesretten og den internationale privatret, herunder

  • Bevis
  • Procesaftaler
  • Anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser
  • Domstolenes anvendelse af udenlandsk ret

Undervisnings- og vejledningsområder

Formueret, civilprocesret og international privatret

ID: 122742136