Johan Tufte-Kristensen

Johan Tufte-Kristensen

Adjunkt

  • JUR- CEPRI - Centre for Private Governance

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

    Telefon: +4535332735

Emneord

  • Det Juridiske Fakultet - Inhabilitet, Habilitet, Interessekonflikt, Interesse, Uafhængighed, Uafhængig, Upartiskhed, Upartisk, Proces, Procesret, Voldgift, Voldgiftsret, Advokat, Advokatret, Voldgiftsaftaler, Retsvidenskab, Jura, Domstole, Forvaltning, Formueret, Aftaleret, Obligationsret, International privatret, Værneting, Lovvalg, Fuldbyrdelse, Ordre public, Forlig, Tvistløsning

ID: 122742136