Johan Tufte-Kristensen
Johan Tufte-Kristensen

Adjunkt

  • JUR Center for virksomhedsansvar

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6B.3.55

    Telefon: +45 35 33 27 35

Emneord

  • Det Juridiske Fakultet - Inhabilitet, Habilitet, Interessekonflikt, Interesse, Uafhængighed, Uafhængig, Upartiskhed, Upartisk, Proces, Procesret, Voldgift, Voldgiftsret, Advokat, Advokatret, Voldgiftsaftaler, Retsvidenskab, Jura, Domstole, Forvaltning, Formueret, Aftaleret, Obligationsret, International privatret, Værneting, Lovvalg, Fuldbyrdelse, Ordre public, Forlig, Tvistløsning

ID: 122742136