Jørn Vestergaard

Jørn Vestergaard

Professor emeritus

Jørn Vestergaard
professor emeritus i strafferet

Forskningsområder
Strafferet, straffeprocesret, straffuldbyrdelse, fængsler, unge kriminelle, international strafferet og straffedomstole, EU-strafferet, antiterrorlovgivning, udleveringsret og den europæiske arrestordre, politistrafferet, psykiatriret, reglerne om lægelig dødshjælp, voldtægtslovgivning, mv.

Seneste bogudgivelser:
Specialeskrivning for jurastuderende, 2019, 51 sider.
Forbrydelser og andre strafbare forhold, 3. udgave 2018, 335 sider.
Straffeproces - grundtræk af dansk strafferetspleje, 2. udgave 2017, 259 sider.
Strafferetlige sanktioner, 2. udgave 2017, 234 sider.
Strafferetlige og straffeprocessuelle opgaver og lektionsplaner, 2017, 281 sider.

Eksterne hverv
2023-:        Medlem af Tænketanken Justitias Advisory Board.
2022- :       Medlem af det uafhængige udvalg om strafferammer og
                   strafudmåling, nedsat af Justitsministeriet
2022- :       Fagsvarlig for Danmarks Nationalleksikon på lex.dk
2021- :       Medlem af Advokatrådets strafferetsudvalg
2021- :       Censor ved Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik
2015-23:    Medlem af bestyrelsen for Institut for
                   Menneskerettigheder
2019-21:    Medlem af Den uafhængige kontrol- og styregruppe
                   i teledatasagen, nedsat af Justitsministeren
2021-22:    Medlem af Advokatrådets følgegruppe om retningslinjer
                   for advokatundersøgelser
2013-18     Medlem af bestyrelsen for Domstolsstyrelsen
2009-14:    Medlem af bestyrelsen for Psykiatrifonden
1996-01:    Medlem af bestyrelsen for Fredsfonden.
1993-98:    Medlem af Det Etiske Råd, formand for arbejdsgruppen om dødshjælp.

Interne hverv og administration
2006-2014: Prodekan, Det Juridiske Fakultet, KU
2014:          Konstitueret dekan (jan-mar 2014)
2010-2013: Medlem af Københavns Universitets forsknings- og
                    innovationsråd, KUFIR
2010-2012: Medlem af styregruppen for Sustainability Science
                    Center (SSC), KU, videreførelse af temaklynge om
                    tværvidenskabelig forskning i globaliseringens
                    udfordringer, klimaforandringer, naturressourcer, miljø 2009-2014:  Medlem af styregruppen for satsningsområdet
                     Europaforskning (EURECO), KU
2008-2020:  Leder af forskningsgruppen iCrim.
2007-2014:  Formand for PersonaleKompetenceUdvalget (PKU), KU
2007-2012:  Formand for Det Juridiske Fakultetsbiblioteksudvalg
2006-2010:  Koordinator for Fakultetets bidrag til samarbejdet under
                     International Alliance of Research Universities (IARU)
2004-2006:  Forskningsafdelingsleder, Forskningsafdeling III, Det
                     Juridiske Fakultet, KU
1992-2019:  Fagleder for faget Strafferet og straffeprocesret på 
                     den juridiske bacheloruddannelse
1992-2019:  Fagansvarlig for de strafferetlige kursusfag på den
                     juridiske kandidatuddannelse
2006- :         Bestyrelsesmedlem, Sasakawa Fonden (SYLF), KU
2002-2004:  Institutleder, Det Retsvidenskabelige Institut D, KU
1985-1987:  Institutbestyrer for Kriminalistisk Institut, KU
1977-1979:  Institutbestyrer for Kriminalistisk Institut, KU
1996-1999:  Formand for Det Juridiske Studienævn, studieleder,
                     formand for Kursusudvalget på kandidatuddannelsen

Ph.d.-vejledning og adjunktvejledning
Jørn Vestergaard har de senere år været vejleder for 10 ph.d.-stipendiater.

 • Miriam Cullen: Competing Imperatives: The United Nations Security Council and International Justice. Afsluttet 2017.
 • Sabba Mirza: Æresrelaterede forbrydelser. Afsluttet 2017.
 • Niéves Molina Clemente: Rehabilitation of victims under international criminal law. Afbrudt.
 • Jakob Schiøler: Fuldbyrdelse af fængselsstraf. Afsluttet 2011.
 • Louise Victoria Johansen: Straffesagers forløb i lyset af tiltaltes sociale og personlige baggrund. Afsluttet 2012.
 • Artur Appazov: Vidners retsstilling ved internationale straffedomstole. Påbegyndt 2008.
 • Iryna Marchuk: Criminal Intent in International Criminal Law. Afsluttet 2011.
 • Anders Henriksen: Den internationale 'krig mod terrorisme'. Afsluttet 2007.
 • Peter Vedel Kessing: Terrorisme og internationale menneskerettigheder. Afsluttet 2008.
 • Trine Baumbach: Det strafferetlige legalitetsprincip. Afsluttet 2008.

Sprogkundskaber

 • Dansk og tilgrænsende skandinaviske sprog 
 • Engelsk 
 • Tysk

Uddannelse

Professor emeritus i strafferet

ID: 4434