Janne Rothmar Herrmann

Janne Rothmar Herrmann

Professor

Primære forskningsområder

Aktuel forskning

  • Principal Investigator "Reconceptualising Reproductive Rights" og "Conceptualizing a Human Right to Menstrual Health - Breaking Societal Taboos and Promoting Female Health" (projekter bevilget af DFF)
  • Partner i TechnoDeath: Technologies of Death and Dying at the Beginning of Life" (projekt bevilget af DFF)

I sin forskning arbejder Janne Rothmar Herrmann med retlig regulering af sundhedsteknologi og bioetiske dilemmaer.

 

Janne Rothmar Herrmann er af Justitsministeren udpeget som medlem af Dataetisk Råd 2019-2023. Hun fungerer som ekspert bedømmer for EU-Kommissionen i Horizon2020-programmet og er af Forskningsministeren udpeget som medlem af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Hun er governor for World Association for Medical Law (2018-2022), medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode og var i perioden 2010-2015 af Nordisk Ministerråd udpeget som medlem af Nordic Committee on Bioethics, ligesom hun tidligere har været valgt ind i Board of Directors for European Association of Health Law.

Hun har udgivet flere bøger indenfor sit forskningsfelt:

The Cryopolitics of Reproduction - A New Scandinavian Ice Age, Emerald (med Kroløkke, Petsersen, Bach, Adrian, Hansen, Petersen), 2019
- Retten om de døde, DJØFs Forlag 2016

- Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg - om håndteringen af retlige hybrider, Jurist- og   Økonomforbundets Forlag, 2008.

Undervisnings- og vejledningsområder

Janne Rothmar Herrmann vejleder BA-projekter og kandidatspecialer indenfor bl.a. følgende emner:

  • Bioret og sundhedsret
  • Persondataret, privatlivsbeskyttelse & teknologi, individets grundlæggende rettigheder

Janne Rothmar Herrmann underviser i følgende fag:

  • Retssystemet og juridisk metode
  • Bioret
  • Sundhedsret

Fagledelse:

  • Retssystemet og juridisk metode (BA)
  • Bioret (KA)

Mulige interessekonflikter

Medlem af External Scientific Advisory Board (Cryos International)

ID: 11761