Janne Rothmar Herrmann

Janne Rothmar Herrmann

Professor MSO


Uddannelse
2008:      Ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
2002:      Cand.jur., Københavns Universitet

Ansættelser
2018-              Professor med særlige opgaver i sundhedsret og teknologi
2011 - 2018    Lektor i bioret
2008 - 2011    Adjunkt
2008 - 2008    Videnskabelig assistent 
2005 - 2008    Ph.d. stipendiat, Det Juridiske Fakultet 
2002 - 2005    Juridisk Konsulent, Sta og Dlfa

Forskningsophold mv
2019:        Gæsteforsker, Ben Gurion University of the Negev
2018:        Gæsteforsker, University of Barcelona
2017:        Tildelt Visiting Scholarship på Queen Mary University of London
2009:        English Legal Methods, University of Cambridge
2007:        Besøg på King's College stamcellelaboratorium, London
2006:        Visiting researcher på Max Planck Institut für internationales und ausländisches
                Strafrecht, Freiburg

Forsknings- og stillingsbedømmelser

2019:        Sagkyndig bedømmer, lektorat, Göteborg Universitet
2018:        Formand for to bedømmelsesuvalg, post.doc stillinger, Det Juridiske Fakultet, KU
2017:        Faglig bedømmer for det Færøske Forskningsråd
2016- :      Fungerer som faglig ekspert og etik ekspert for EU Kommissionen ved bedømmelsen   af Horizon2020 forskningsansøgninger indenfor en række calls og actions
2015:        Medlem af bedømmelsesudvalg, post.doc stilling på Syddansk Universitet
2014:        Bedømmer for Innovationsfonden, Erhvervsforskerudvalget
2013:        Formand for bedømmelsesudvalg, lektorat, Det Juridiske Fakultet, KU

Eksterne hverv og administration

2017-2021 Suppleant i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, udpeget af Forskningsministeren
2017-2019 Formand for den retsvidenskabelige faggruppe, den bibliometriske forskningsindikator
2013-2018 Beskikket som censor ved lægeuddannelserne og de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark i videnskabsteori/etik/sundhedsjura
2010-2015 Medlem af Nordisk Komité for Bioetik, udpeget af Nordisk Ministerråd

Interne hverv og administration

2018-2019   Medlem af BA-studienævnet
2015             Medlem af Optagelsesudvalget, JURA
2014-2019   Medlem af den retsvidenskabelige faggruppe, den bibliometriske forskningsindikator
2014-2017   Suppleant, BA-Studienævnet
2012-2013   Formand for en arbejdsgruppe nedsat af studielederen om processpil
2012-           Medlem af Københavns Universitet CURIS Ændringsudvalg
2011            Vikarierende director for Copenhagen Competition
2009-2010   Medlem af projektteam nedsat af ledelsesgruppen om ekstern virksomhed
2009-2012   Suppleant til Akademisk Råd
2009-2010   Medlem af Organizing Committee for the Copenhagen Competition 2010
2009-2009:  Medlem af en arbejdsgruppe nedsat af dekanen om CV-opbygning i Curis
2009-2009:  Medlem af en arbejdsgruppe nedsat af dekanen om udveksling af forskere
2006-2007:  Medlem af ph.d. studienævnet

Bevillinger
2018-2021:Principal Investigator Reconceptualising Reproductive Rights (2,5 mio bevilget af DFF)
2017:          Partner i Ice Age. Entagled Lives, Times and Ethics in Fertility Preservation (5,7 mio bevilget af FKK)
2013:          co-Principal Investigator på "Global Genes, Local Concerns" og "Precise Genetic Engineering", bevillinger givet under KUs stjerneprogram for interdisciplinær forskning
2009:          Axel H's Rejselegat
2008:          Det Finneske Legat
2006:          Axel H's Rejselegat
2005:          Ph.d. stipendium, bevilling givet under KUs satsningsområde BioCampus

Fagledelse

  • Privatlivsbeskyttelse & teknologi (BA)
  • Bioret (KA)
  • Retssystemers funktion og virke (KA soc)

Sprogkundskaber

  • Engelsk
  • Fransk
  • Tysk

ID: 11761