Jan S Christensen

Jan S Christensen

Adjungeret professor

 

Uddannelse

 • 1991 Dr.jur., Københavns Universitet
 • 1988 Master of Laws (LL.M.), Columbia University, New York
 • 1987-88 Research assistant (transnational litigation) for professor George Bermann, Columbia University, New York
 • 1986 Møderet for landsret
 • 1984  Advokatbeskikkelse
 • 1981 Cand.jur., Københavns Universitet

Hovedbeskæftigelse

 • 2012- Dommer ved Højesteret
 • 2001-2012 Professor i selskabsret ved Københavns Universitet
 • 1990-2000 Advokat og medindehaver af Bech-Bruun & Trolle Advokatfirma, medlem af firmaets forretningsudvalg fra 1997-99
 • 1989 Advokat og medindehaver af Trolle, Damsbo & Lund-Andersen
 • 1988-89 Associate i Debevoise & Plimpton, New York (selskabsretsafdelingen)
 • 1986-87 Advokat i Trolle, Damsbo & Lund-Andersen
 • 1981-86 Advokatfuldmægtig og senere advokat i Advokatfirmaet Per  Federspiel     

Øvrige hverv, medlemskaber m.v.

Indenfor selskabsretten

 • Formand for Dansk Forening for Selskabsret
 • Formand for Revisorkommissionen
 • Medlem af FOCOFIMA
 • Medlem af bestyrelsen for Bestyrelsesakademiet
 • Medlem af Udvalget til modernisering af selskabsretten (arbejde tilendebragt)
 • Medlem af den af EU Kommissionen i 2001 nedsatte Group of High Level Company Law Experts til rådgivning af Kommissionen (arbejde tilendebragt)
 • Medlem af Group of Experts on Cross-Border Voting, nedsat af det hollandske justitsministerium i 2002 (arbejde tilendebragt)
 • Formand for Udvalget vedrørende forbudet mod insiderhandel (arbejde tilendebragt)  

Indenfor konkurrence, medie- og forbrugerretten

 • Formand for KonkurrencerådetNæstformand for Radio – og TV Nævnet
 • Formand for Markedsføringsudvalget (arbejde tilendebragt 2005) 

Indenfor voldgift

 • Medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Voldgift
 • Voldgiftsdommer i talrige danske og internationale voldgiftssager

ID: 4803