Ingrid Lund-Andersen

Ingrid Lund-Andersen

Professor emerita

 

Uddannelse (Akademiske titler)

1976: Cand. jur., Københavns Universitet

2011: Dr. jur., Københavns Universitet

Ansættelser

1976-1978: Politifuldmægtig, Politimesteren i Horsens   

1978-1979: Adjunktvikar i kriminalret ved Institut for Proces- og Kriminalvidenskab, Aarhus Universitet                                                                                 
1979-1984: Adjunktvikar, senere adjunkt, i familie- og arveret ved Institut for Privatret,  Aarhus Universitet
1984-2010: Lektor i familie- og arveret ved Institut for Privatret, Aarhus Universitet
2010-2011: Lektor i familieret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet                                                                                                                 2011: Professor i familie- og arveret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet                                 

 

ID: 920208