Ida Gundersby Rognlien
Ida Gundersby Rognlien

Undervisningsassistent, Ph.d.-studerende

Tema for prosjektet er fattigdom i de nordiske velferdssamfunn. Formålet er å analysere fattigdom som rettslig fenomen, med sikte på analyse av sosiale rettigheter i bred forstand, jf. EU-retten og menneskeretten. Kjønnsperspektivet vil være en viktig inngang, sett i interseksjon med f.eks. alder, etnisitet og handicap som diskriminasjonsrettslige omdreiningspunkter.

Veileder er professor dr.jur. Kirsten Ketscher.

Primære forskningsområder

  • Fattigdom/"Poverty law"
  • Nordisk velferdsrett
  • Europeisk sosialrett
  • Likestilling- og diskrimineringsrett
  • Menneskerettigheter

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Likestilling- og diskrimineringsrett
  • Sosialrett

ID: 172786021