Hanne Petersen

Hanne Petersen

Professor Emerita, Professor emerita

 • JUR Forskningscenterområdet

  6A Bygning 6A (Afsnit 3), Bygning: 6A-4-25

  2300 København S

  Telefon: +4535323132

Medlem af:

  Sprogkundskaber

  Dansk
  Tysk
  Engelsk


  Uddannelse

  1993-1994           Jean Monnet Fellow ved Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze

  1991                   Dr. jur. Københavns Universitet

  1978                   Cand.jur. Københavns Universitet

  1976-77              Studier ved Universität Bremen, Vesttyskland

  1974-1975          Studier ved Institut for sociologi, KU

  1970                   Dansk/tysk anerkendt studentereksamen fra Duborg-skolen, Flensborg

   

  Ansættelser

  Jan 2016 - Sept 2020 Leder af CECS

  2016-2018            Gæsteprofessor ved Göteborg Universitet

  2011-2012          'Hedda Andersson' - gæsteprofessor ved Lunds Universitet, & leder af    docentakademi ved Afd. for Retssociologi, Lunds Universitet

  2009-              Professor i retskulturer ved Det Juridiske Fakultet, KU

  2008-13          Medlem af ledelsesgruppen for Center for Retskulturelle Studier, Juridisk Fakultet, KU

  2007-10          1.7. udnævnt til professor II ved Tromsø Universitet )ophørt juli 2010)

  2006-09          Docent i retsvidenskab ved Det Juridiske Fakultet

  2001-2006      Professor i grønlandsk retssociologi ved Københavns Universitet, Juridisk Fakultet

  1999-2002      Docent og fagleder i retslære ved KU, Juridisk Fakultet

  1995-1999      Professor retsvidenskab og retslære ved Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik

  1994-1995      Docent i retsvidenskab, KU (undervisning i ret og etik mm.)

  1993-1994     Jean Monnet Fellow ved Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze

  1992-1993     Docent i retsvidenskab, KU (undervisning i arbejdsret)

  1989-1992     Lektor i arbejdsret, KU

  1986-1989     Seniorstipendiat, KU

  1983-1993     Studieleder for og underviser på Folkeuniversitetets liniestudier i jura i København

  1983-1986     Kandidatstipendiat, KU

  1979-1982     Advokatfuldmægtig hos advokat Lars Helms, København

                      Sideløbende ansat som manuduktør i Statsforfatningsret ved KU

   

  Visiting scholarships etc.


  2016-2018       Visiting professor ved Göteborg Universitet, Sverige

  2011-2012       Gæsteprofessor ved Lunds Universitet, Sverige

  2007-2010       Professor II ved Tromsø Universitet, Norge

  2006              Gæsteprofessor ved Humboldt Universitet, Berlin (juni 06)

                     Lunds Universitet    (dec.06)

  2001-06       Løbende undervisningsophold ved Grønlands Universitet

  1993-94       Jean Monnet Fellow ved Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze

  1987-88       Studiebesøg i USA m. ophold ved en række amerikanske universiteter (Cornell, Yale, Ann Arbor, Michigan og UCLA)

   

  Interne hverv og administration

  2016 -2020 - Leder af CECS (Center for European and Comparative Legal Studies)

  2013 - Medlem af CECS

  2008-  Medlem af Centre for Comparative and European Constitutional Studies (CECS)

  2010    Medlem af styregruppen for Kønskoordinationen ved Københavns Universitet

  2008 - 13 Medlem af ledelsesgruppen for CRS (Center for Retskulturelle studier)

  2003 - Underviser på ph.d. kursus om "Komparativ ret og retskultur" (samarbejde mellem Lund & KU)

  Løbende evaluering af ph.d. ansøgninger ved Det Juridiske Fakultet, vejledninger og afholdelse af kursusfag (2007-2010 i Legal Culture and Legal Pluralism samt Gender and Legal Culture)  

   

  Eksterne hverv, råd og nævn (udvalgte)

  2020       Medlen af Advisory Board for Legalities: The Australian and New Zealand Journal of Law and Society

  2012-     Medlem af Advisory Board for Journal of Legal Pluralism

  2010-    Medlem af Advisory Board for Arctic Review on Law and Politics, Tromsø, Norge

  2010-     Medlem af Advisory Board for Journal of Law and Social Research, Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan,(fra 2014 Naveeñ Reet, Nordic Journal of Law and Social Research)

  2007-   Medlem af Advisory Board for NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research udg. Af Routledge

  1983-1993    Hovedredaktør for det nordiske juridiske tidsskrift, RETFÆRD  

   

  Deltagelse i forskningsprojekter mm

  Deltager i EU 7. rammeprogram forskningsprojektet RELIGARE Religious Diversity and Secular Models in Europe - Innovative Approaches to Law and Policy (forberedelse 2009, projektforløb 2010-2013)

  Medinitiativtager til og deltager i et NOS-S støttet projekt om "Nordic legal Maps in Transition." 2005-2008

  Medinitiativtager til og medlem af styegruppen for Københavns Universitets satsningsområde "Religion i det 21. århundrede", 2003-2007 (endelig publikation er under udgivelse)

  Landekoordinator for et EU finansieret tværfagligt og tværnationalt forskningsprojekt "Gender Relations in Europe at the Turn of the Millennium. Women as Subjects in Migration and Marriage" ledet af prof. Luisa Passerini, Det Europæiske Universitetsinstitut 2001-2004

  Medlem af Nord/Syd satsningsområdet ved Københavns Universitet 2000-2003

  Deltagelse i internationalt forskningsprojekt om "Customary law and resource management" (1999-2004) m. deltagere fra Norge, Sverige, Danmark, USA (Hawaii) og Australien

  Deltager i SSF-støttet forskningsprojekt om "Rettens polycentri. Kritisk revision af retskildelæren og juridiske grundbegreber" sammen med Henrik Zahle og Kirsten Ketscher 1990-1993

   

  Diverse

  - Medlem af en lang række ph.d.,  doktor- og forskningsansøgningsbedømmelsesudvalg i Sverige, Norge, Finland og enkelte i UK. Australien, Zimbabwe - endvidere 

  2010-15   Medlem af Ligebehandlingsnævnet

  2009-14   Medlem af European Research Council (ERC)

  2007/08   Medlem af IPY (International Polar Year) styringsgruppen for Danmark

  2006 Medlem af internationalt ekspert panel om "Sustainable development focusing on climate" nedsat af et konsortium af 4 svenske forskningsråde, Stockholm, 2006

  2001-2005    Medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd

  - Modtaget Direktør N. Bang & hustru Camilla Bang født Troensegaard's Legat for fagligt mod 1999

  - Organisator af tværfaglig konference om "Dependency, Autonomy, Sustainability in the Arctic" i Nuuk, Grønland i samarbejde med statistikchef Birger Poppel, 1997

  - Organisator af arrangement om "Love and Law in Europe" i forbindelse med Københavns Universitets arrangementer under Kulturbyåret 1996

  - Forsknings- og studierejser med Grønlands Landsret (sejlture) i 1996 og 1997

  - Deltager og medarrangør af en række kurser i forskningsmetode (Mocambique), og facilitator og medarrangør af forskerkonferencer for Women and Law in Southern Africa  (Zambia og Zimbabwe) og Women's Law Methodology (Pakistan) i 1992, 1994, 1996, 1998 og 2000. (I alt 7 kurser/konferencer)

  - Medlem af Økologisk Råd 1991-1993

  - Talrige længere og korterevarende studierejser og studieophold til Kina, USA, Canada, Australien, Afrika, Grønland, Tyskland (Berlin) og Israel (Jerusalem) fra 1979-2018

  - Aktiv i det nordiske kvindejuristmiljø fra 1975 - primært til 1993

  Uddannelse

  Professor, dr. jur.

  ID: 5609