Frederik Rom Taxhjelm

Frederik Rom Taxhjelm

Ph.d.-stipendiat

Primære forskningsområder

Fængselsvilkår, kriminologi, kvalitative metoder

Aktuel forskning

Frederik Rom Taxhjelm er ph.d.-stipendiat og forsker i indsattes rettigheder og deres oplevelser af egen afsoning. Projektet er medfinansieret af Institut for Menneskerettigheder og har fokus på indsattes ret til en sikker, meningsfuld og proportional straf. I den internationale forskning beskrives danske fængsler som særligt skånsomme og humane, men den danske kriminalforsorg står midt i en større krise med mindre personale, utidssvarende bygningsmasse, flere indsatte, mange disciplinærstraffe og meget vold. Gennem kvalitative interviews og et seksmåneders feltarbejde i et lukket fængsel søger projektet at undersøge, hvad dette betyder for oplevelsen af afsoningen. Her er der særligt fokus på, hvilke grupper af indsatte, der kommer under pres, når fængselssystemet belastes i en sådan grad. Projektet løber fra 2021-2024.

ID: 135859279