Ditte Wiesener Rust
Ditte Wiesener Rust

Ph.d. stipendiat

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6B.3.56

    Telefon: +45 35 32 81 41

Autonome skibe forventes lanceret i de kommende år, og denne nye teknologi skaber et behov for identifikation og analyse af de juridiske problemer, der opstår ved søsættelsen af skibe uden mandskab. Den  internationale regulering af søfart er baseret på den forudsætning, at ethvert skib er udstyret med et mandskab, og ubemandede skibe udfordrer derfor anvendelsen af det eksisterende regelværk.

I mit PhD projekt vil jeg identificere og analysere de juridiske problemer, der opstår fra et privatretlig vinkel, herunder i relation til rederens og transportørens ansvar i og uden for kontrakt. Et af projektets væsentlige spørgsmål er, om søsættelsen af ubemandede skibe vil resultere i en reduktion af rederens ansvar, idet fremtidens søulykker i højere grad vil være forårsaget af AI-baserede navigationssystemer på ubemandede skibe. Det synes dermed sandsynligt, at produktansvar for sådant AI-baseret udstyr i fremtiden vil spille en større rolle i den søretlige regulering, end hvad hidtil har været tilfældet. Endelig vil jeg i afhandlingen afdække og analysere søforsikringsretlige problemstillinger af betydning for ovennævnte juridiske spørgsmål.

ID: 122737642