Clement Salung Petersen

Clement Salung Petersen

Professor

Medlem af:

  Uddannelse

  • 2001: Cand.jur. (Københavns Universitet)
  • 2004: Advokat
  • 2008: Ph.d. (Københavns Universitet)
  • 2009: Adjunktuddannelse i universitetspædagogisk kompetence (CBS Learning Lab)
  • 2009-: Løbende efteruddannelse i universitetspædagogik, ph.d.- og adjunktvejledning

  Ansættelser

  • 2001-2005: Advokatfuldmægtig/advokat i København (Lett & Co / Accura)
  • 2002-2005: Manuduktør i ejendomsret, Københavns Universitet
  • 2005-2008: Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet
  • 2008-2011: Adjunkt, Københavns Universitet
  • 2011-2018: Lektor, Københavns Universitet
  • 2018-:        Professor, Københavns Universitet

  Interne hverv og administration

  • Akademisk Råd (suppleant 2009-2012)
  • Vice-ph.d.-skoleleder (2011-2014)
  • Praksisudvalget ved Københavns Universitet (suppleant 2013-)
  • KA-studienævnet (suppleant 2014-2021, medlem 2022-)
  • Særligt udpeget person til understøttelse af god videnskabelig praksis ved Det Juridiske Fakultet (2014-)
  • Fagleder for faget Civilprocesret (2014-)
  • Fagleder for faget Civil Procedure (2014-2021)
  • Koordinator for forskningsgruppen for tvistløsning (RESOLVE) (2019-)
  • Medstifter og medlem af Faggruppen for Tvistløsning (2020-)
  • Medstifter af forskningscentret Centre for Private Governance (CEPRI) (2020-)

  Aktuelle eksterne hverv m.v.

  • Retsplejerådet (medlem siden 2020)
  • Den særlige klageret (suppleant 1. august 2022-)
  • Advokatrådets strukturudvalg (medlem siden november 2022-)
  • Gæsteforelæser ved Lunds Universitet (siden 2013)
  • Juridisk konsulent for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (siden 2012)
  • Næstformand for bestyrelsen i ISHØJ HEGN A/S (siden 2022, medlem af bestyrelsen siden 2021)
  • Voldgiftsdommer

  Tidligere eksterne hverv m.v.

  • Procesbevillingsnævnet (suppleant 1. januar 2022 - 30. juni 2023)
  • Bestyrelsesformand i Heliac A/S (tidligere ApS) (2020-2022)
  • Bestyrelsesmedlem i Heliac ApS (2016-2020)
  • Bestyrelsesmedlem i Inmold A/S (2016-2022)
  • Bestyrelsesmedlem i Rel8 ApS (2019-2022)
  • Gæsteforelæser ved University of Strasbourg, Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI) (2019-2020)
  • Sekretariatschef for Klagenævnet for Domænenavne (2018-2023)
  • Sekretær for Klagenævnet for Domænenavne (2007-2018)
  • Bestyrelsesmedlem, Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk) (2011-2013)
  • Bestyrelsesformand, Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk) (2013-2014)

  Forskningsophold m.v.

  • Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich (2006)
  • Oxford University, Institute of European and Comparative Law (2006)

  Bedømmelser

  • 2022-23: Formand for bedømmelsesudvalg, generelt adjunkt- og lektoropslag (Københavns Universitet)
  • 2021: Opponent ved ph.d.-projektfremlæggelse (Aarhus Universitet)
  • 2020: Medlem af udvalg (sakkunnig) til bedømmelse af ansøgere til universitetslektorat i procesret (Uppsala Universitet)
  • 2020: Formand for bedømmelsesudvalg, generelt ph.d.-opslag (Københavns Universitet)
  • 2019: Formand for udvalg til bedømmelse af ph.d.-afhandling (Københavns Universitet)
  • 2017: Formand for udvalg til bedømmelse af ph.d.-afhandling (Københavns Universitet)
  • 2016: Medlem af udvalg til bedømmelse af ph.d.-afhandling (Aalborg Universitet)
  • 2016: Medlem af udvalg til bedømmelse af adjungeret lektorat (Aarhus Universitet)
  • 2015: Formand for udvalg til bedømmelse af ph.d.-afhandling (Københavns Universitet)
  • 2014: Opponent ved 1. årsevaluering af ph.d.-forløb (Syddansk Universitet)
  • 2014: Opponent ved ph.d.-projektfremlæggelse (Aarhus Universitet)
  • 2014: Formand for bedømmelsesudvalg, adjunktur i retsvidenskab (Københavns Universitet)
  • 2013: Formand for udvalg til bedømmelse af ph.d.-afhandling (Københavns Universitet)
  • 2012-: Løbende bedømmelser af ansøgninger til ph.d.-uddannelsen

  Andet

  Modtager af Jorcks Fonds Forskningspris (2012). Har desuden modtaget legater og finansiering fra bl.a. NOS-HS (2011), Dreyers Fond (2009), Det Finneske Legat (2008) og Awapatent AB's Stiftelse för Framjande av Immaterialrättslig Vetenskaplig Forskning (2005)

  Medlem af bl.a.

  • International Association of Procedural Law (IAPL)
  • Nordisk Forening for Procesret (NFfP)
  • Dansk Selskab for Ophavsret
  • Foreningen Industriel Retsbeskyttelse (FIR)
  • IPenforce
  • 2013-2022: International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)

  ID: 12031